Browse and search requests

  

About 152 FOI requests found

Miljö- och tillsynsärenden
Response by Karlskoga municipality to Kjell Sjöstrand on .

Awaiting response.

Hej! Tack för ditt mejl! Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC1127. Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig. Skickar du in ditt ären...
Lönelista från Stockholm stads gymnasieskola
Response by Stockholm city to A.Ali on .

Handled by postal mail.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande december 2021. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadre...
Hej Jan,   Du har begärt att få ta del av handlingen Förordnande i Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt, Fö2021/00527. Handlin...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande december 2021. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadre...
Artificial Intelligence Act
Response by Ministry of Defense to Myriam Douo on .

Handled by postal mail.

Dear Myriam, Thank you for the information below. We have sent the document to you by post today. Please get in touch if you do not receive them withi...
Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Request sent to Jönköping Municipality by Christer Hugosson on .

Long overdue.

Till Jönköpings kommun, Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som...
Till Södermalms stadsdelsförvaltning, Hej, jag skulle vilja ha löneuppgifter för alla anställda på sociala avdelningen. Tack! Med vänlig hälsning...
Dear Aurimas,   We have finally put together some useful information regarding your questions and thoughts about Folk high school. First, I woul...
Inköp av mark och entreprenad tjänster
Internal review request sent to Stockholm city by Mulham El Soudi on .

Awaiting internal review.

Till Info IDR Idrott, Hej. Med mark och entreprenadarbeten avses exempelvis; Väg byggnationer, underhåll/anläggande av parker, underhåll/anläggande av...
Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer efterfrågade handlingar. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 1...
Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1
Response by Jönköping Municipality to Anders Thoresson on .

Awaiting classification.

Mail 5 av 5 Vänliga hälsningar, Andrea Renblad Redovisningschef   Jönköpings kommun Stadskontoret 551 89 JÖNKÖPING Tel: 036-10 57 42 [e-postadress]...
Lönelistor Exploateringskontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Awaiting classification.

Hej,   Här kommer enligt begäran löneuppgifter för anställda på exploateringskontoret.   Hälsningar Ellinor Exploateringskontoret Personalf...
Lönelistor Trafikkontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Awaiting classification.

 Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Nej, det har inte varit prioriterat...     Med vänliga hälsningar Johan Sundman, Projektledare Trafikkontoret, Tillstånd Telefon: 08-508 26 027, E-po...
Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.   Vill d...
Dear Aurimas,   Thank you for your letter regarding Folkhögskola. Your questions are rather extensive and unfortunately the ministry does not have...
Legal entity to apply for social entrepreneurial funding
Response by The Swedish Tax Agency to Jane Doe on .

Awaiting classification.

Hej, Registering a business for tax purposes in Sweden differs depending on if you are currently operating a business abroad that you want to establ...
under Swedish freedom of information legislation, I would like to ask for the document "Alliance for the future of Internet - Authorisation to nego...
Digital Services Act / Digital Markets Act
Response by Ministry of Enterprise and Innovation to Margarida Silva on .

Awaiting classification.

  Från: Berfin Eken Skickat: den 1 december 2021 13:12 Till: '[Registrators #1225 e-postadress]' <[Registrators #1225 e-postadress]> Ämne: Sv: VB...
Hej, De begärda handlingarna omfattar 2 031 sidor. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande a...
We are exploring how to open a folkhögskola in Lithuania and are looking for some data to prove our concept. As Sweden has had folk highschools for...
Hej! Det ärendenummer som det refereras till i förfrågningen är inte ett ärendenummer som återfinns hos DIGG. Troligen är detta ett ärendenummer som t...
Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020
Response by Police Authority to Geesje van Haren on .

Awaiting classification.

Hej,   Tjänstemannaprövning Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut eller om det föreligger hinder mot detta på g...
loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus
Response by Stockholm city to Peppar Peppar70 on .

Awaiting classification.

Hej Du kan vända dig till Justitieombudsmannen med din begäran om granskning. I övrigt när det gäller granskningar av in och ut-passeringar hänvisar v...
Hej Per,   Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handli...