Anmälan av Trafikverket för obesvarade frågor om vänskapskorruption och underlåtande att polisanmäla MHF och regionala NTF-förbund

The request was refused by Parliamentary Mediator.

Till Riksdagens Ombudsmän,

Jag har i flera ärenden här på Handlingar.se läst frågor som upprepade gånger ställts till Trafikverket angående misstänkt vänskapskorruption som en möjlig förklaring till det klargjorda bidragsfusket hos trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF. Det har också vid upprepade tillfällen ställts frågor om varför Trafikverket inte polisanmälde varken MHF eller de regionala NTF-förbunden trots klara bevis på att de förskingrat stora belopp från oss skattebetalare. Även dessa har Trafikverket låtit bli att besvara.

Jag begär nu att Justitieombudsmannen bedömer om det verkligen är sin ordning att Trafikverket vägrar att svara på dessa viktiga frågor.

Med vänlig hälsning,

Birgit Jonsson

Justitieombudsmannen, Parliamentary Mediator

1 Attachment

Hej

 

JO har tagit emot nedanstående skrivelse från dig.

 

Av ämnesraden framgår att det är fråga om en anmälan mot Trafikverket. Det
du skriver kan dock inte läggas upp som ett nytt ärende. Skälet till det
är att det inte är tydligt vad som hänt. Möjligen är det så att det
framgår om JO går in på någon av de angivna länkarna. JO har dock som
policy att inte följa länkar i e-post.

 

JO kommer därför inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av
skrivelsen.

 

Du får gärna återkomma och göra en anmälan. Det enklaste och säkraste
sättet att göra det är via formuläret på vår webbplats:

[1]https://www.jo.se/jo-anmalan/formular-fo...

 

Du är givetvis också välkommen att återkomma om du har frågor om JO:s
uppdrag eller inför en anmälan.

 

Vänligen,

 

Reb Kerstinsdotter

Rättssakkunnig

 

[2]JO-logo_svensk_e-post2

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A
• 103 26 Stockholm

Telefon 08-786 44 82 • Telefon vxl 08-786 51 00 • Fax 08 21 65 58 •
[3]www.jo.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina personuppgifter på sätt
som framgår av information på JO:s webbplats, se [4]Om JO > Behandling av
personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Birgit Jonsson <[Registrators #2154 e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 16:50
Till: Justitieombudsmannen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anmälan av Trafikverket för
obesvarade frågor om vänskapskorruption och underlåtande att polisanmäla
MHF och regionala NTF-förbund

 

Till Riksdagens Ombudsmän,

 

Jag har i flera ärenden här på Handlingar.se läst frågor som upprepade
gånger ställts till Trafikverket angående misstänkt vänskapskorruption som
en möjlig förklaring till det klargjorda bidragsfusket hos
trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF. Det har också vid upprepade
tillfällen ställts frågor om varför Trafikverket inte polisanmälde varken
MHF eller de regionala NTF-förbunden trots klara bevis på att de
förskingrat stora belopp från oss skattebetalare. Även dessa har
Trafikverket låtit bli att besvara.

 

Jag begär nu att Justitieombudsmannen bedömer om det verkligen är sin
ordning att Trafikverket vägrar att svara på dessa viktiga frågor.

 

Med vänlig hälsning,

 

Birgit Jonsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2154 e-postadress]

 

Är [7][JO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Riksdagens Ombudsmän? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.jo.se/jo-anmalan/formular-fo...
3. http://www.jo.se/
4. http://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av-...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2154 e-postadress]
7. mailto:[JO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Till Justitieombudsmannen,

Det är ju inte klokt om ni inte får gå in på hemsidor! Ni måste väl ändå få gå in på myndighetssidan Handlingar.se? Och vad gäller frågorna som Trafikverket vägrar svara på är de ju de som framgår av den JO-anmälan som gjorts av Trafikverket. Som har ert eget diarienummer 8958-2022 och som ni ju själva dessutom har möjliggjort för allmänheten att ta del av här!

https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC....

Det står att i alla fall att ”Alla har åtkomst” till 27 mars. Ni kan väl ändå läsa av länken och se att den går till er egen sida och då måste ni väl ändå få klicka på den? Det är ju er egen sida den går till eller hur?

Frågorna jag syftar framgår av flera ärenden som jag skrev men kanske framgår i detta tydligast att Trafikverket vägrar svara:

https://handlingar.se/request/onskar_tva...

Om ni inte får klicka på länkar kan ni ju enkelt gå in på myndighetsportalen Handlingar.se https://handlingar.se och där söka fram ärendet med namnet ”Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter”. Just det gäller NTF-förbunden men det har framgått att samma grundfrågor gäller även MHF.

De enligt min mening viktigaste frågorna Trafikverket hårdnackst envisas med att lämna obesvarade är:

Varför polisanmäler inte Trafikverket organisationer som man vet har medverkat i ett mångmiljonbedrägeri mot myndigheten och därmed skattebetalarna?

Varför återkräver inte Trafikverket stulna, förskingrade, skattemedel?

Anser inte Trafikverket att man har ett ansvar att polisanmälda varje organisation som man vet har, eller starkt kan misstänkas ha, utsatt myndigheten och därmed skattebetalarna för ekonomiska brott värda tiotals miljoner skattekronor?

Varför fortsätter Trafikverket att betala ut mångmiljonbelopp i bidrag till organisationer som man vet har utsatt myndigheten för omfattande och systematisk stöld av skattemedel?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Birgit Jonsson

Justitieombudsmannen, Parliamentary Mediator

1 Attachment

Hej

 

Igår skickade du ett mejl till JO.

 

Du hänvisar bl.a. till JO:s ärende nr 8958-2022. Det ärendet hos JO är
avslutat.

Som min kollega tidigare har informerat dig om så har JO av säkerhetsskäl
som rutin att inte klicka på länkar i inkommande e-post. Om du önskar att
JO ska ta del av det material kan du istället skicka in det som en bifogad
fil. JO har däremot tillgång till sina egna ärenden, som t.ex. 8958-2022
som du hänvisar till.

 

Du skriver även att om utlämnandet är förknippat med en kostnad så önskar
du veta kostnaden innan utlämnandet sker. Jag uppfattar inte vilken
handling från JO som du vill få utlämnad. Du får gärna återkomma och
förtydliga vilken handling från JO som du önskar ta del av.

 

Med vänlig hälsning,

 

Johanna Cervin-Ellqvist

Rättssakkunnig

 

[1]Beskrivning: Beskrivning: JO-logo_svensk_e-post2

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A
• 103 26 Stockholm

Telefon 08-786 43 63 • Telefon vxl 08-786 40 00 • Fax 08 21 65 58 •
[2]www.jo.se

 

 

References

Visible links
2. http://www.jo.se/

Till Justitieombudsmannen,

Om ni nu envisas med att inte vilja ta del av tillgänglig information behöver ni inte göra det, för att kunna bedöma Trafikverkets hantering. Och det är det jag bett er göra.

Men om ni inte vill nyttja möjligheten jag öppnat dörren för här på Handlingar.se, och det kräver inte att ni klickar på några länkar, måste ni ta ställning till aktuella frågor utan att läsa någon bakgrundsinformation. Ni får då i stället ta ställning till dem i principiell form, varför jag omformulerar en aning här och där:

"Med hänvisning till tillgänglig information här på Handlingar.se, och till ert eget ärende nr 8958-2022, bad jag ge er bedöma faktumen att Trafikverket lämnat följande frågor obesvarade." kan jag alltså stryka. Jag skriver i stället frågorna på detta sätt, och ber er ta ställning till myndighetens agerande, om ni tycker att det är i sin ordning.

I omskrivet principiellt skick med lite inspiration från olika textavsnitt i andra ärenden här på Handlingar.se ser de fyra frågorna därmed ut på dessa sätt i stället:

Vad anser JO om att en stor statlig myndighet inte polisanmäler organisationer som man absolut säkerhet vet har medverkat i ett mångmiljonbedrägeri värt flera tiotals miljoner skattekronor mot myndigheten och därmed skattebetalarna?

Anser JO att det är i sin ordning att en myndighet inte återkräver stulna, förskingrade, skattekronor i mångmiljonklassen trots att man vet vilka organisationer som utfört brotten i fråga?

Anser JO att stora statliga myndigheter godtyckligt kan få avgöra om de ska polisanmälda organisationer som man vet har utsatt dem och därmed skattebetalarna för ekonomiska brott värda tiotals miljoner skattekronor eller inte?

Anser JO att det är i sin ordning att stora statliga myndigheter fortsätter betala ut mångmiljonbelopp i bidrag till organisationer som man vet har utsatt dem för omfattande och systematisk stöld av skattemedel?

Meningen "Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.", som ni undrar över, är förskrivet i varje meddelande som öppnas här på Handlingar.se. Detsamma gäller hela den avslutande hälsningsfrasen.

Med vänliga hälsningar,

Birgit Jonsson

Justitieombudsmannen, Parliamentary Mediator

1 Attachment

Hej

 

Igår ställde du flera frågor till JO om bl.a. myndigheters ansvar att göra
polisanmälan.

 

JO svarar inte på allmänna juridiska frågor. Ombudsmännen uttalar sig om
gällande rätt genom sina beslut. Ett urval av JO:s beslut publiceras på
vår webbplats:

[1]www.jo.se/jo-beslut/sokresultat/

 

Med vänlig hälsning,

 

Johanna Cervin-Ellqvist

Rättssakkunnig

 

[2]Beskrivning: Beskrivning: JO-logo_svensk_e-post2

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A
• 103 26 Stockholm

Telefon 08-786 43 63 • Telefon vxl 08-786 40 00 • Fax 08 21 65 58 •
[3]www.jo.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.jo.se/jo-beslut/sokresultat/
3. http://www.jo.se/

Till Justitieombudsmannen,

Egentligen tycker jag inte att ert svar förtjänar något svar, men jag sänker mig inte till kränkningsnivån. Tack för ert svar.

Men vilket svar. "JO svarar inte på allmänna juridiska frågor. Ombudsmännen uttalar sig om
gällande rätt genom sina beslut." Tala om att försöka göra det enkelt för sig.

På er hemsida står bland annat följande att läsa:
"Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet..." och "I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar."

Där står också "JO:s kontroll initieras både genom anmälningar från allmänheten och genom egna initiativ."

När ni svarar på sättet ni gjorde bedömer jag därför att ni inte gör det ni har i uppdrag att göra.

I detta fall har följande hänt, skrivet på absolut enklaste sätt, principiellt:

a) 12 olika ideella organisationer befinns genom bidragsfusk, förskingring, ha stulit många tiotals miljoner kronor från Trafikverket och därmed från oss skattebetalare. Detta visar Trafikverket dels själva genom egna utredningar, dels genom Ernst & Young som externt anlitad utredare.

b) Trafikverket polisanmäler enbart en (1) av de 12 organisationerna som utsatt myndigheten för bedrägeriet.

c) Trafikverket återkräver enbart en pytteliten andel av de stulna skattemedlen, och enbart från den av de 12 organisationerna man valde att polisanmäla.

d) Trafikverket vägrar svara på frågor om varför man inte polisanmälde även de andra elva (11) andra organisationerna trots att man vet att dessa tillsammans lyckats lägga beslag på flera tiotals miljoner skattekronor man inte haft rätt till och heller inte kunna 5redovisa hur man har använt.

Anser Justitieombudsmannen verkligen att punkterna ovan enbart är att betrakta som "Allmänna frågor"?

Med vänliga hälsningar,

Birgit Jonsson

noreply@jo.se, Parliamentary Mediator

Mottagningsbevis

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2024-03-25 och den
har fått diarienummer 2768-2024.

Observera att det inte går att svara på detta meddelande. Om du vill
kontakta JO i ärendet via e-post är adressen [JO e-postadress för begäran om allmän handling].
Det är bra om du i så fall uppger diarienumret.

På JOs webbplats finns information om hur vi handlägger din anmälan.
[1]https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Nar-en-a...

 

JO:s behandling av personuppgifter

JO behandlar personuppgifter som lämnas i ett ärende eller som JO hämtar
in från t.ex. en anmäld myndighet. Personuppgifter behandlas även i JO:s
e-postsystem.

För information om JO:s personuppgiftsbehandling se
[2]https://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av...

 

----------------------------

Acknowledgement of receipt

The Office of the Parliamentary Ombudsmen (Riksdagens ombudsmän, JO) has
received your complaint/e-mail on date: 2024-03-25 and the registration
number is 2768-2024.

Please observe that you can’t answer this message. If you would like to
contact JO regarding your complaint, please use the address
[JO e-postadress för begäran om allmän handling]. If you write to our office, please let us know
the registration number.

Please go to the ombudsmen’s website at
[3]https://www.jo.se/en/How-to-complain/Whe...
to get more information on the processing of complaints at the
Parliamentary ombudsmen’s office.

Processing of Personal Data

For your information, please click on the link below to access the
guidelines regarding the Swedish Parliamentary Ombudsmen and the General
Data Protection Regulation (GDPR).
[4]http://www.jo.se/en/About-JO/Processing-...

Det går inte att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO,
vänligen använd adressen [JO e-postadress för begäran om allmän handling]

References

Visible links
1. https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Nar-en-a...
2. https://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av...
3. https://www.jo.se/en/How-to-complain/Whe...
4. http://www.jo.se/en/About-JO/Processing-...

Noreply, Parliamentary Mediator

3 Attachments

Vänligen, se bifogat beslut och informationsblad i JO:s dnr 2768-2024.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Ann-Kristin Wallin

Sekreterare

 

[1]JO-logo_svensk_e-post2

Riksdagens ombudsmän • Box 16327 • Besöksadress Västra Trädgårdsgatan 4 A
• 103 26 Stockholm

Telefon vxl 08-786 51 00 • Fax 08 21 65 58 • [2]www.jo.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina personuppgifter på sätt
som framgår av information på JO:s webbplats, se [3]Om JO >
Behandling-av-personuppgifter

 

 

Det går inte att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO,
vänligen använd adressen [JO e-postadress för begäran om allmän handling]

References

Visible links
2. http://www.jo.se/
3. http://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av-...

Till Riksdagens Ombudsmän,

Jag bekräftar mottagandet av ert meddelande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Birgit Jonsson