Handlingar.se blogg och tweets

Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen?

Postad den av Team Handlingar.se

Grattis till systerplattformen i England för 1 miljon förfrågningar!

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

Big congratulations to our sister platform for 1 million public requests!

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

Detta är de nya myndigheterna 2024

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

These are the new Swedish authorities of 2024.

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

Öppet Hus Stockholm med Handlingar.se / Open House with Handlingar.se – Onsdag 18/1

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

Bidra till Handlingar.se i jul!

Postad den av Elenor Weijmar

0 kommentarer

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Postad den av Team Handlingar.se

0 kommentarer

Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022

Postad den av Team Handlingar.se

1 kommentar

SKR kan göra medborgardialog med hjälp av offentlighetsprincipen via Handlingar.se #val2022

Postad den av Team Handlingar.se

0 kommentarer