Sveriges Kommuner och Regioner

Ideell förening, även kallad SKR

Offentlighetsprincipen gäller inte för denna myndighet, så du kan inte göra en begäran till den.

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Sveriges Kommuner och Regioner ännu.