Myndigheter

Hittade 6 myndigheter i kategorin ‘Ideell förening’

0 förfrågningar.
Även kallad Sambruk Föreningens ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sambruksplattform...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad RKA Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Up...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
Även kallad SKR SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.

Kan du inte hitta den du vill ha?

Visa endast...

Börjar med

Region

Kommun

Hälsa

Politik

Bidragsmyndigheter

Överklaganden och prövningar

Sysselsättning och arbete

Utbildning och kommunikation

Produktion, teknik och forskning

Lag och Rätt

Fastigheter och boende

Sociala frågor

Företag och konkurrens

Miljö

Vetenskap

Internationella förbindelser

Ekonomi

Energi

Försvar

Kultur

Geografi

Dataskydd

Sport

Kris och beredskap

Internationell handel

Industri

Transporter

Stiftelser

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Regeringen

Riksdagen

Ideella föreningar

  • Ideell förening

Infrastruktur

Kommande myndigheter

Nedlagda myndigheter

Statliga företag

Testmyndighet