Rådet för främjande av kommunala analyser

Ideell förening, även kallad RKA

Offentlighetsprincipen gäller inte för denna myndighet, så du kan inte göra en begäran till den.

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Rådet för främjande av kommunala analyser ännu.