Missnöjd över svaret du fick?

Guide kommer snart! Innan dess rekommenderar vi att skriva din fråga på Öppenhetsforum som finns här.

Missnöjd över svaret du fick?

Om ...

 • Du fick inget svar inom 2 arbetsdagar
 • Du fick inte all information du begärde eller
 • Din begäran avslogs, men utan en giltig anledning enligt lagen

... du kan

 1. Begära en intern granskning hos den offentliga myndigheten.
 2. Se, "2. Göra en överklagan".
 3. Hur som helst, använd också andra medel för att få svar på din fråga.

1.Begär en intern granskning#

Längst ner på den relevanta förfrågningssidan på Handlingar.se välj "begära en intern granskning". Skriv sedan ett meddelande som ber om en intern granskning av din begäran. Du kanske vill inkludera en länk till hemsidan för att klargöra vilken begäran du pratar om.

Interna recensioner bör vara snabba. Om en tar längre än 20 arbetsdagar då ska myndigheten skriva och låta dig veta, och det borde aldrig ta längre än 40 arbetsdagar (se denna guiden). Du får då antingen informationen du begärde ursprungligen, eller så får du höra att granskningen upprätthåller ursprungligt beslut.

2. Göra en överklagan #

Guide kommer snart! Innan dess rekommenderar vi att skriva din fråga på Öppenhetsforumet som finns här.

3. Använda andra medel för att få svar på din fråga. #

Du kan försöka på andra sätt för att få svar din fråga eller granskning.

 • Gör en ny begäran för sammanfattande information eller för dokumentation som indirekt hänför sig till frågor i din nekade begäran. Fråga oss om råd om du sitter fast.
 • Om några andra offentliga myndigheter eller statlig ägda företag är involverade, gör en begäran till dom.
 • Använd AskTheEu. De 500 miljoner människorna som bor i Europeiska unionen (både medborgare och invånare) har laglig garanterad rätt att begära information från EU: s myndigheter.
 • Fråga andra granskare som är intresserade av liknande frågor.
 • Du kan bilda en lokal kampanjgrupp och ordna ett möte med personal från myndigheten.