Hjälpsidor

Kontakta oss

Om din fråga inte besvaras här, eller om du vill låta oss veta något om webbplatsen, t.ex. feedback, kontakta oss.

Att göra en begäran #

Om du är osäker på vilken myndighet du ska skicka din fråga till #
  • Bläddra eller sök på handlingar.se efter liknande frågor som din.
  • När du har hittat en myndighet som du tror kan ha informationen du behöver, dubbelkolla vad de jobbar med på deras hemsida.
  • Oroa dig inte alltför mycket om att hitta rätt myndighet från början. Om du tar fel så borde de ge dig råd om vilken myndighet du ska skicka din fråga till istället.
Om myndigheten du vill skriva till saknas #

Vänligen kontakta oss med myndighetens namn och deras registrators e-postadress eller liknande. Vi lägger till myndigheten på plattformen så att du kan ställa din fråga.

Om du vilja hjälpa lägga till en hel kategori myndigheter till plattformen, ser vi fram emot att höra från dig också.

Håll din begäran om allmän handling fokuserad #

En tydlig och kort fråga gör det lättare för myndigheterna att förstå vilken information du begär ut, vilket innebär att du kommer att få ett svar snabbare. För att även undvika att din fråga raderas från plattformen så ska den inte innehålla:

  • argument om din sak.
  • uttalanden som kan förtala eller förolämpa andra.
  • frågor eller begäran om kommentar och åsikt snarare än om specifik information.
Om myndigheten vill fakturera eller skicka post till dig #

Klasscifiera din begäran med "De kommer att svara via brev", du får en speciell e-post att skicka uppgifter som fakturaadress eller bostadsadress till myndigheten. Det blir inte synligt på plattformen.

Eventuella kostnader av att göra en begäran om allmän handling #

Att göra en begäran om allmän handling är ofta kostnadsfritt - många gånger beroende på om myndigheten väljer digitalt först eller ej.

Myndigheter inkluderar ibland standardtext i mailet som beskriver deras policy för att ta betalt för förfrågningar. Om de vill ta ut en kostnad, kan de bara göra det om det har särskilt avtalats i förväg, t.ex att du måste godkänna totalbeloppet och betala myndigheten innan svaret ges.

Du kan även finjustera begäran om det skulle minska kostnaden. Om myndigheten tar betalt för antal sidor kan du fråga om hur mycket spenderas på X under det senaste året än under de senaste tio åren för att troligtvis sänka kostnaden.

Allmänt om svar #

En begäran om kopia av allmän handling ska behandlas "skyndsamt" enligt Tryckfrihetsförordningen Kapitel 2, 16 §. De borde i nästan alla fall svara inom 1 arbetsdag.

Handlingar.se kommer att skicka dig ett mail om du inte får ett snabbt svar. Då kan du påminna myndigheten och berätta för dem att deras hantering inte upplevs som skyndsam. Om du aldrig får ett svar så finns det flera saker du kan göra:

Ibland har det uppstått problem när frågan skickades iväg och myndigheten fick aldrig begäran. Det är värt att ringa myndigheten och kontrollera om de tagit emot begäran. Det skickades till dem via mail.

Att begära ut information om sig själv eller om annan privatperson #

Förfrågningar gjorda med handlingar.se är offentliga, gjorda enligt Offentlighetsprincipen, och plattformen är inte gjord för att fråga om känslig information till exempel om en privat individ. Myndigheter ska inte skicka ut allmänna handlingar elektroniskt om de innehåller känsliga personuppgifter. De blir påminda om detta i förfrågningar som görs via plattformen.

Om du vill veta vilken information en offentlig myndighet har om dig kan du använda dig av 'MyDataDoneRight', ett verktyg för att hjälpa personer att skapa, skicka och hålla reda på sina förfrågningar för att hämta, radera, korrigera eller flytta sina personuppgifter. 'MyDataDoneRight' är utvecklat av 'Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter. '.

Du kan även fråga efter "Ämne: Registerutdrag" genom användning av personuppgiftslagen. Integritetsskyddsmyndighetens hemsida ger råd om hur du får tillgång din egen personliga information.

Kontakta oss som du ser att någon har inkluderat personlig information, kanske omedvetet, i en begäran så att vi omedelbart kan ta bort det.

Att göra samma begäran om allmän handling till flera myndigheter samtidigt #
Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt. Det innebär ett större ansvar i ditt användande. Vi ber dig att först skicka frågan till ett fåtal av myndigheterna. Deras svar kommer att hjälpa dig att förbättra formuleringen i din begäran, som du du skickar till alla myndigheterna. Om du är intresserad av att få stöd att skicka flera förfrågningar samtidigt, kontakta oss.
Hur plattformen modereras #

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller stänga av kommentarer på vissa förfrågningar. Även att dölja eller ta bort själva begäran från plattformen om den innebär förtal, hets mot folkgrupp, innehåller eller frågar om känslig information om en privat individ.

Använd bara Handlingar.se för att begära information som alla kan förvänta sig att få om de ställde samma fråga. Använd alltså inte Handlingar.se för förfrågningar som kan innehålla känsliga uppgifter antingen om dig själv eller andra.

Handlingar.se Teamet kan komma att kontakta dig per mail, för att uppmärksamma dig på vår moderationspolicy kopplat till en begäran du har gjort.

Utge dig inte för att vara någon annan.

Om dessa regler bryts kan det i vissa fall leda till rättsliga åtgärder mot dig av myndigheterna eller annan part.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller stänga av kommentarer på vissa förfrågningar. Även att dölja eller ta bort själva begäran från plattformen om den innebär förtal, hets mot folkgrupp, innehåller eller frågar om känslig information om en privat individ.

Kontakta oss om du ser att någon har inkluderat personlig information, kanske omedvetet, i en begäran så att vi omedelbart kan ta bort det.

Härnäst, läs om din integritet.