Myndigheter

Hittade 28 myndigheter som börjar med ‘I’

1 begäran.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad Inera Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att...
3 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad IAF
0 förfrågningar.
Även kallad ISF
0 förfrågningar.
Även kallad ISP
0 förfrågningar.
Även kallad IVO
1 begäran.
Även kallad IRF
0 förfrågningar.
Även kallad ISOF
7 förfrågningar.
Även kallad IMY Integritetsskyddsmyndigheten hette tidigare Datainspektionen.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.

Kan du inte hitta den du vill ha?

Visa endast...

Börjar med

Region

Kommun

Hälsa

Politik

Bidragsmyndigheter

Överklaganden och prövningar

Sysselsättning och arbete

Utbildning och kommunikation

Produktion, teknik och forskning

Lag och Rätt

Fastigheter och boende

Sociala frågor

Företag och konkurrens

Miljö

Vetenskap

Internationella förbindelser

Ekonomi

Energi

Försvar

Kultur

Geografi

Dataskydd

Sport

Kris och beredskap

Internationell handel

Industri

Transporter

Stiftelser

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Regeringen

Riksdagen

Ideella föreningar

Infrastruktur

Kommande myndigheter

Nedlagda myndigheter

Statliga företag

Testmyndighet