How it works

You have the right to request information from any publicly-funded body, and get answers. Handlingar.se helps you make a Freedom of Information request. It also publishes all requests online.

  1. Use this site to make your request for information – we'll show you how.

  2. We'll drop you an email as soon as your request gets a response.

  3. We publish it all online. Great! Now you have your answer, and everybody else can access it too.

What information has been released?

Handlingar.se users have made 333 requests, including:

Browse all requests →

Latest news and campaigns

Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen?

<p>Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024 Handlingar.se deltar på Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024. Riksdagsförvaltningen sköter det administrativa kring Riksdagen så att förtroendevalda politiker kan fokusera på politiken. I vår digitala tid är tillgång till bra information en nyckelkomponent för demokrati, informerade beslut och främja innovation. Med den växande betoningen på öppna data, där offentliga myndigheter […]</p> <p>The post <a href="https://about.handlingar.se/2024/04/22/hur-tillganglig-ar-riksdagens-information-for-invanarna-vid-begaran-enligt-offentlighetsprincipen-och-oppna-data-lagen/">Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen?</a> appeared first on <a href="https://about.handlingar.se">Om Handlingar.se</a>.</p>

Grattis till systerplattformen i England för 1 miljon förfrågningar!

<p>I december passerade MySocietys plattform WhatDoTheyKnow i Storbritannien 1 miljon förfrågningar. Det är ett bevis på värdet att begära ut offentlig information, och på behovet av plattformar som Handlingar.se! WDTK har funnits i 15 år och hemsidan är ett arkiv med den information användarna har begärt ut. Användare av WDTK skickar två och ett halvt […]</p> <p>The post <a href="https://about.handlingar.se/2024/01/18/grattis-till-systerplattformen-i-england-for-1-miljon-forfragningar/">Grattis till systerplattformen i England för 1 miljon förfrågningar!</a> appeared first on <a href="https://about.handlingar.se">Om Handlingar.se</a>.</p>

Big congratulations to our sister platform for 1 million public requests!

<p>In December, MySocietys FOI platform WhatDoTheyKnow in the UK passed 1 million requests. It’s proof of the value of FOI, and of the need for platforms like Handlingar.se to exist! WDTK have been running for 15 years and the site is an archive of publicly-available information. Users of WDTK send two-and-half thousand requests a week. […]</p> <p>The post <a href="https://about.handlingar.se/2024/01/18/big-congratulations-to-our-sister-platform-for-1-million-public-requests/">Big congratulations to our sister platform for 1 million public requests!</a> appeared first on <a href="https://about.handlingar.se">Om Handlingar.se</a>.</p>

Detta är de nya myndigheterna 2024

<p>Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2024. 1 januari 2024 startar följande myndighet: Utbetalningsmyndigheten Syftet med den nya myndigheten är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.  Utbetalningsmyndigheten kommer att administrera ett system där betalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket görs […]</p> <p>The post <a href="https://about.handlingar.se/2024/01/09/detta-ar-de-nya-myndigheterna-2024/">Detta är de nya myndigheterna 2024</a> appeared first on <a href="https://about.handlingar.se">Om Handlingar.se</a>.</p>

See all →