Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Follow up sent to Social Insurance by Benny Johansson on .

Awaiting response.

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Hej Matilda, Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvänd...
Begäran av omprövningsbeslut föräldrarpenning
Response by Social Insurance to Sofia Lundell on .

Awaiting classification.

Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?