Begäran om FKFS 2017:01
Response by Social Insurance to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Alla dokument och handlingar rörande RAR 2002:2
Response by Social Insurance to Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Hej,   jag har nu hittat alla handlingar som rör RAR 2002:2 och de olika ändringar som skett av detta allmänna råd.   Vad avser FKAR 2018:1 så...
Allvarliga brister i lagrummet?
Follow up sent to Social Insurance by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Försäkringskassan, Jag väntar på bekräftelse att ni mottagit ärendet. Enligt lag måste ni svara skyndsamt och ni är nu sena i detta ärende. Om...
Intern revision och riskanalys
Response by Social Insurance to Uppenbar Pseudonym on .

Successful.

Hej! Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg o...
Till Försäkringskassan, Jag önskar statistik på följande: 1. Antal beslut relaterat till elstöd för privatpersoner som överprövats av privatpersone...
Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...
Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Response by Social Insurance to Benny Johansson on .

Information not held.

Hej, Nu har jag stämt av med en av våra verksjurister och vi kan inte hitta någon information som säger om en sådan handling har funnits men sedan har...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?