Till Försäkringskassan, Jag önskar statistik på följande: 1. Antal beslut relaterat till elstöd för privatpersoner som överprövats av privatpersone...
Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...
Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Response by Social Insurance to Benny Johansson on .

Information not held.

Hej, Nu har jag stämt av med en av våra verksjurister och vi kan inte hitta någon information som säger om en sådan handling har funnits men sedan har...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?