Antal elstödsbeslut överklagade, samt antal av Förvaltningsrättens domar som Försäkringskassan överklagat

Conny S. gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Försäkringskassan ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Försäkringskassan,

Jag önskar statistik på följande:

1. Antal beslut relaterat till elstöd för privatpersoner som överprövats av privatpersoner fram tills idag.

2. Antal av i Förvaltningsrätten behandlade mål där Förvaltningsrätten dömt till privatpersonens fördel.

3. Antal av Förvaltningsrättens domar till privatpersoners fördel enligt ovan som Försäkringskassan valt att överklaga.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Conny S.