Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Svar från Myndigheten för digital förvaltning till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej igen! Nu är brevet postat, ingen kostnad uppstod för dig i samband med utlämnandet. Brevet bör nå dig inom några arbetsdagar. Med vänlig hälsnin...
Förfrågan om instruktion
Begäran skickad till Myndigheten för digital förvaltning av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag önskar begära ut eller få en länk till instruktionen eller liknande som ligger bakom följande: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovriga-nyheter-f...
Hej,   Digg har inte idag den data som du har begärt i det begärda formatet. Digg har undersökt förutsättningarna för att konvertera data till det...
Vänligen se bifogade bilagor, 7, 8 och 9.     Med vänlig hälsning | Kind regards,   Registrator | Enheten för kundservice Registrar | Custo...
Hej,   Digg har som myndighet bland annat ett uppdrag om att främja innovation genom att se till att öppna data, det vill säga information och ha...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?