Lönelista med samtliga anställda på DIGG

Martin Nilsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Myndigheten skulle vilja eller har svarat med post till denna begäran.

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på DIGG.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

1 Bilaga

 

Hej,

Vänligen se bifogad handling.

 

Med vänlig hälsning | Kind regards,

 

Registrator | Enheten för kundservice

Registrar | Customer service unit

 

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2053 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:43
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [Misstankt SPAM] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
med samtliga anställda på DIGG

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på DIGG.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Martin Nilsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[4][Registrators #2053 e-postadress]

 

Är [5][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2053 e-postadress]
5. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers

Till DIGG - Registrator,

Hej DIGG,

Lönelistan som bifogades saknar bland annat namn.

Önskar en lista med följande information.

Roll/befattning, Namn, Månadslön samt Org/kostnadsställe.

Andra myndigheter som EHM har kunnat framställa detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Martin Nilsson

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Hej,

Vi behöver din adress för att kunna skicka handlingarna till dig.

Med vänlig hälsning

Registrator
Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government
0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2053 e-postadress]>
Skickat: den 5 december 2023 10:57
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [Misstankt SPAM] Re: Sv: [Misstankt SPAM] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista med samtliga anställda på DIGG

Till DIGG - Registrator,

Hej DIGG,

Lönelistan som bifogades saknar bland annat namn.

Önskar en lista med följande information.

Roll/befattning, Namn, Månadslön samt Org/kostnadsställe.

Andra myndigheter som EHM har kunnat framställa detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Martin Nilsson

visa citerade sektioner