Uppenbar Pseudonym

Till Försäkringskassan,

Jag önskar begära ut denna handling om den finns hos er.

Den här begäran är kopplat till https://handlingar.se/request/allvarliga...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Norelius Nina (3083), Försäkringskassan

1 Bilaga

Hej!

 

Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut
handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.

 

Vid Försäkringskassan finns ändringsföreskriften FKFS 2017:1, som jag
uppfattar att din begäran gäller. Jag bifogar den handlingen till det här
meddelandet. Du hittar också handlingen via denna länk
[1]Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riks- försäkringsverkets
föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst;
(forsakringskassan.se).

 

Du behöver inte betala någon avgift för att ta del av den här handlingen.

 

Med vänlig hälsning,

----------------------------------------------------

 

Försäkringskassan

Nina Norelius

Jurist

Rättsavdelningen/Rättsligt stöd

[2][e-postadress]

Tfn: 010-114 07 62

Postadress: 103 51 Stockholm

[3]www.fk.se

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://lagrummet.forsakringskassan.se/d...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.fk.se/