Begäran om FKFS 2017:01
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Alla dokument och handlingar rörande RAR 2002:2
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej,   jag har nu hittat alla handlingar som rör RAR 2002:2 och de olika ändringar som skett av detta allmänna råd.   Vad avser FKAR 2018:1 så...
Allvarliga brister i lagrummet?
Uppföljning skickades till Försäkringskassan av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar på bekräftelse att ni mottagit ärendet. Enligt lag måste ni svara skyndsamt och ni är nu sena i detta ärende. Om utlämnandet är förknippat...
Intern revision och riskanalys
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg o...
Jag önskar statistik på följande: 1. Antal beslut relaterat till elstöd för privatpersoner som överprövats av privatpersoner fram tills idag. 2. An...
Begäran av omprövningsbeslut föräldrarpenning
Svar från Försäkringskassan till Sofia Lundell den .

Framgångsrik.

Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...
Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Svar från Försäkringskassan till Benny Johansson den .

Informationen fanns ej.

Hej, Nu har jag stämt av med en av våra verksjurister och vi kan inte hitta någon information som säger om en sådan handling har funnits men sedan har...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?