Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Uppföljning skickades till Försäkringskassan av Benny Johansson den .

Inväntar svar.

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Hej Matilda, Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvänd...
Begäran av omprövningsbeslut föräldrarpenning
Svar från Försäkringskassan till Sofia Lundell den .

Inväntar klassificering.

Hej igen, Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns 884 omprövningsbeslut.   Med vänlig hälsning Alina Stiuca...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?