Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.   Med vänlig hälsning   Exploateringskontoret, Stockholms stad Registraturet Box 8189, 104...
Representationsuppgifter mm
Response by Exploateringskontoret to VB on .

Awaiting classification.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Projektledningsplan
Response by Exploateringskontoret to Maria N on .

Partially successful.

Hej Maria, Det går bra. Skicka oss projektets faktureringsuppgifter (orgnr, faktureringsadress och ev. att) och adress som handlingarna ska skickas t...
Hej!   Bifogar en lönelista enligt begäran   Med vänliga hälsningar   Carina Wellbring, HR-administratör Exploateringskontoret, Administr...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?