Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.   Med vänlig hälsning   Exploateringskontoret, Stockholms stad Registraturet Box 8189, 104...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?