Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Joel K vänligen logga in och låt alla veta.

Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Vi väntar på Joel K för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Exploateringskontoret,

Jag skulle vilja begära ut fakturaunderlag rörande elentreprenaden i stomkompletteringsentreprenaden i Slussens nya bussterminal. Jag är primärt intresserad av fakturaunderlag från 1:a kvartalet 2024.

Jag är osäker på hur en process att begära ut handlingar går till och jag kan givetvis om det underlättar precisera en tidsperiod under vilken jag är intresserad av fakturaunderlag.

Det är möjligt att dessa underlag ingår som del i generell fakturering av kostnader i stomkompletteringsentreprenaden och om det orsakar mindre merarbete kan jag tänka mig att ta del av det kompletta underlaget men då för en kortare tidsperiod.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Joel K

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 600
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Joel!

Stomkompletteringsentreprenaden innehåller inga elarbeten, så jag blir lite osäker på vad det är du efterfrågar? Kan du specificera?

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen
Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 24 maj 2024 14:55
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Exploateringskontoret,

Jag skulle vilja begära ut fakturaunderlag rörande elentreprenaden i stomkompletteringsentreprenaden i Slussens nya bussterminal. Jag är primärt intresserad av fakturaunderlag från 1:a kvartalet 2024.

Jag är osäker på hur en process att begära ut handlingar går till och jag kan givetvis om det underlättar precisera en tidsperiod under vilken jag är intresserad av fakturaunderlag.

Det är möjligt att dessa underlag ingår som del i generell fakturering av kostnader i stomkompletteringsentreprenaden och om det orsakar mindre merarbete kan jag tänka mig att ta del av det kompletta underlaget men då för en kortare tidsperiod.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Joel K

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2216 e-postadress]

Är [Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Exploateringskontoret? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej!

Ursäkta den lite otydliga frågan. Jag är intresserad av fakturor rörande SN92 Bussterminal installationer. Specifikt fakturor tillhörande entreprenaddelarna SN921 El och telesystem samt SN923 Värme Sanitet Kyla.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand för hjälpen!

Med vänliga hälsningar,

Joel K

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej!

Ingen fara, tack för förtydligandet. Jag kollar under dagen hur många sidor det rör sig om och återkommer!

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen
Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 27 maj 2024 17:10
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej!

Ursäkta den lite otydliga frågan. Jag är intresserad av fakturor rörande SN92 Bussterminal installationer. Specifikt fakturor tillhörande entreprenaddelarna SN921 El och telesystem samt SN923 Värme Sanitet Kyla.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand för hjälpen!

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Joel!
Vi har börjat titta på detta nu. Entreprenören har begärt sekretess på sina á-priser. Varje faktura har ett underlag på cirka 40 sidor och underlaget är pga sekretessen maskat avseende á-priserna. Underlaget visar totalsummor och antal.

Vi har kollat en månad och är uppe i över 100 sidor.

Avgift enligt förvaltningslagen: De första 9 sidorna är gratis, den 10:e sidan kostar 50 kronor och varje sida därefter 2 kr/styck.

Vill du ha ut de maskade underlagen och betala för dem?

Du har rätt att få ett överklagansbart sekretessbeslut avseende de uppgifter som har maskats. Vill du ha det?

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen
Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 27 maj 2024 17:10
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej!

Ursäkta den lite otydliga frågan. Jag är intresserad av fakturor rörande SN92 Bussterminal installationer. Specifikt fakturor tillhörande entreprenaddelarna SN921 El och telesystem samt SN923 Värme Sanitet Kyla.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand för hjälpen!

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Jag tar gärna emot en månad och räknar då med att det rör sig om någonstans i trakten 100-200 sidor. Vilken månad gör inte så stor skillnad så välj den som ni enklast förmedlar till mig.

Jag är lite novis på detta så jag måste tyvärr fråga hur handlingarna förmedlas till mig och hur jag erlägger kostnaden?

Tack igen för hjälpen!

Hälsningar

Joel K

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

1 Bilaga

Hej igen!

Vill du alltså ändå ha ut underlag som är maskade? Jag bifogar en bild på hur ett av underlagen ser ut så att du vet.

Du kan få en faktura på beloppet och då behöver vi dina personuppgifter eller så kan du hämta ut det i Tekniska nämndhuset och betala kontant, då behöver du inte lämna dina uppgifter och kan förbli anonym.

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen
Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2024 14:27
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Jag tar gärna emot en månad och räknar då med att det rör sig om någonstans i trakten 100-200 sidor. Vilken månad gör inte så stor skillnad så välj den som ni enklast förmedlar till mig.

Jag är lite novis på detta så jag måste tyvärr fråga hur handlingarna förmedlas till mig och hur jag erlägger kostnaden?

Tack igen för hjälpen!

Hälsningar

Joel K

visa citerade sektioner

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Jag skulle vilja gå vidare med att begära ut underlag för maj 2023 samt nov 2023. Jag är införstådd i att dessa underlag kommer att vara maskade och har i dagsläget inte för avsikt att överklaga beslut om sekretess.

Fakturaadress enligt nedan

Cost Check Sverige AB
KIVRA: 559439-1798

Tack på förhand för hjälpen och hör givetvis av er om ni behöver någonting mer från min sida eller om någonting är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Joel K

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Joel!

Jag tar fram detta, men jag undrar om månaderna, maj 2023, då hade vi fastprisentreprenad och därmed inga fakturor på det sättet som i nov 2023. Jag vet därför inte om vi har några fakturor för maj. Jag kollar och återkommer, men det är maj du vill ha?

//Eva

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 20 juni 2024 12:14
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Jag skulle vilja gå vidare med att begära ut underlag för maj 2023 samt nov 2023. Jag är införstådd i att dessa underlag kommer att vara maskade och har i dagsläget inte för avsikt att överklaga beslut om sekretess.

Fakturaadress enligt nedan

Cost Check Sverige AB
KIVRA: 559439-1798

Tack på förhand för hjälpen och hör givetvis av er om ni behöver någonting mer från min sida eller om någonting är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej!

Ja, då är inte maj fullt så intressant för mig. Det räcker i så fall för min del med novembers fakturaunderlag.

Med vänliga hälsningar,

Joel K

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

1 Bilaga

Hej Joel!

Jag bifogar fakturaunderlaget för nov 2023. Det är 161 sidor, vilket blir 352 kronor. Sida 1-87 avser EL & sida 88-161 avser VS. Jag ber vår kollega Melike Kayhan sammanställa en faktura till:

Cost Check Sverige AB
KIVRA: 559439-1798

Hör av dig om det är något annat vi kan göra för dig! Annars, trevlig sommar!

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen

Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 1 juli 2024 09:02
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej!

Ja, då är inte maj fullt så intressant för mig. Det räcker i så fall för min del med novembers fakturaunderlag.

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Tack för den väldigt snabba hjälpen!

Jag har insett att jag gärna skulle vilja ta del av motsvarande material för oktober månad. Vill ni att jag gör det i en ny begäran/förfrågan eller blir den enklare att jag gör här?

Med vänliga hälsningar,

Joel K

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Inga problem. Jag ber dem ta fram det också!

//Eva

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 1 juli 2024 15:39
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Tack för den väldigt snabba hjälpen!

Jag har insett att jag gärna skulle vilja ta del av motsvarande material för oktober månad. Vill ni att jag gör det i en ny begäran/förfrågan eller blir den enklare att jag gör här?

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

1 Bilaga

Hej Joel!

Här kommer underlaget för oktober 2023. Det är 88 sidor och blir 206 kronor.

Melike, vill du göra en faktura på det beloppet också? Samma som igår:
Cost Check Sverige AB
KIVRA: 559439-1798

Vänligen,
Eva Rosman, enhetschef
Kommunikation Slussen
Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Besöksadress: Katarinavägen 17
Postadress:  Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 43
Mobil: 076-122 64 43
E-post: [e-postadress]
vaxer.stockholm/slussen/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joel K <[Registrators #2216 e-postadress]>
Skickat: den 1 juli 2024 15:39
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej igen!

Tack för den väldigt snabba hjälpen!

Jag har insett att jag gärna skulle vilja ta del av motsvarande material för oktober månad. Vill ni att jag gör det i en ny begäran/förfrågan eller blir den enklare att jag gör här?

Med vänliga hälsningar,

Joel K

visa citerade sektioner

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Joel K vänligen logga in och låt alla veta.