Hej, Tack för mejlet. Jag vill tala om att vi numera även tar betalt för handlingar via mejl. Detta enligt kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12)...
Beslutsunderlag angående omplacering
Svar från Stockholms stad till Pierre den .

Inväntar klassificering.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...
Leverantörsreskontra för december 2022
Svar från Stockholms stad till Fredrik den .

Inväntar klargörande.

Hej Fredrik, Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna. Stockholms stad tar ut en avgift för k...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?