Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Jonas Malm vänligen logga in och låt alla veta.

Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus

Vi väntar på Jonas Malm för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Till Stockholms stad,

Hej!

Jag arbetar i Malmö stad och vi har fått en förfrågan från Ocean Bus då de vill etablera sig i Malmö också. Då ni har avtal med Ocean Bus som kör bussturer med turister, och avslutar rundturen med att köra ned i vattnet som amfibiebuss och kör en runda i vattnet, vill vi gärna ta del av de avtal ni har med Ocean Bus för att se hur ni utformat avtalen.

Tacksam för hjälp med att ta fram detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Malm, Hamnmästare, Malmö stad
0708-517716

Funktion SLK strategiskt inköp, Stockholms stad

Hej

Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utsträckning på respektive nämnd och bolag. Det är därför de förvaltningar och bolag som ansvarar för avtalen som lämnar ut handlingar.

Jag som svarar arbetar på enheten för strategiskt inköp på stadsledningskontoret, som inte har något avtal med nämnda leverantör. Vad jag kan se i stadens avtalskatalog, så finns det heller inget avtal med denna leverantör inlagt.

Om du har mer information om vilken förvaltning eller bolag som ska ha avtal med leverantören kan jag kanske hjälpa dig komma i kontakt med rätt person. I annat fall måste jag be att få hänvisa till respektive förvaltning och bolag med din begäran. Du finner kontaktuppgifter till stadens förvaltningar och bolag på följande sida: https://start.stockholm/om-stockholms-st...

Med vänliga hälsningar

Henrik Svenonius
Strateg
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 318
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Från: Jonas Malm <[Registrators #2209 e-postadress]>
Skickat: den 16 maj 2024 14:30
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hej!

Jag arbetar i Malmö stad och vi har fått en förfrågan från Ocean Bus då de vill etablera sig i Malmö också. Då ni har avtal med Ocean Bus som kör bussturer med turister, och avslutar rundturen med att köra ned i vattnet som amfibiebuss och kör en runda i vattnet, vill vi gärna ta del av de avtal ni har med Ocean Bus för att se hur ni utformat avtalen.

Tacksam för hjälp med att ta fram detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Malm, Hamnmästare, Malmö stad
0708-517716

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2209 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Jonas Malm vänligen logga in och låt alla veta.