Begäran om utredningar om bidragsfusk hos MHF och NTF
Svar från Trafikverket till Ulla Hermansson den .

Inväntar klassificering.

Hej Ulla!   Du har lämnat in ett ärende om utlämnande av handlingar. De efterfrågade handlingarna finns bifogade i detta mail.     Med vänl...
Hej Hugo!   Ber om ursäkt att du fått vänta på svar.   Din återkoppling hade skickats till [1][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän...
Hej, Översänder handlingar i ärende TRV 2022 120353 Beslut samt kartunderlag.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekr...
Begäran om kontraktshandlingar avseende KOM-405140
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Mycket sena.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande Innovationsupphandlingen KOM-405140" har fått ärendenummer TRV 2023/18008. Vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?