Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande MHF" och det har fått ärendenummer TRV 2024/47375. Vi sva...
Utredningarna om bidragsfusk hos NTF och MHF; begäran om handlingar
Svar från Trafikverket till Eva Svensson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Vi har tagit emot ditt ärende om "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande utredningar avseende NTF och MHF" och det har fått ärendenu...
Tre veckor av tystnad nu. Är Trafikverkets, eller i vart fall er planeringsavdelnings, taktik försök till utmattning? Att ärendena med de samhällsvikti...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk
Svar från Trafikverket till Solveig Krook den .

Inväntar klassificering.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande nio ansökningar från MHF, enbart huvuddokumenten" har fått ärendenummer TRV 202...
Polisanmälning av NTF som saknas
Uppföljning skickades till Trafikverket av Johan Larsson den .

Inväntar klassificering.

Kom igen nu verket!! Ni skrev för över en månads sen "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt"!!!!!!! Är de okej att lpåta mig vänta i öv...
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Begäran om intern granskning skickad till Trafikverket av Hugo Johansson vid .

Inväntar intern granskning.

Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu har det snart gått ytt...
Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MHF-bedrägeriet mot Tra...
Hej, Översänder handlingar i ärende TRV 2022 120353 Beslut samt kartunderlag.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekr...
Begäran om kontraktshandlingar avseende KOM-405140
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Mycket sena.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande Innovationsupphandlingen KOM-405140" har fått ärendenummer TRV 2023/18008. Vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?