Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är VB vänligen logga in och låt alla veta.

Representationsuppgifter mm

Vi väntar på VB för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Exploateringskontoret,

Jag önskar härmed begära ut samtliga representationsuppgifter som berör Helena Rosander under åren 2020-2024.

Jag önskar därtill begära ut fullständig emailkorrespondens från Helena Rosanders epost som berör samtliga ärenden om byggväg Bergholmsbacken i Skarpnäck/Bagarmossen.

Därtill samtlig emailkorrespondens med WSP som berör Byggväg Bergholmsbacken.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

VB

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 600
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

1 Bilaga

Hej!

 

Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har
återkommit och meddelar att:

Det finns inga representationsuppgifter att redovisa. Gällande begäran om
utlämnande av mailkorrespondens rör det sig om en stor mängd uppgifter som
uppskattningsvis rör sig om tusen sidor eller mer och som kommer ta en
längre tid att sammanställa.

Vid utlämnande av allmän handling tar vi ut en avgift för kopior av
handlingar, även elektroniska, i enlighet med det beslut kommunfullmäktige
i Stockholm fattade 2020-03-23 12§ (KS 2020/67). Detta innebär att vi
följer avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. 9
sidor är gratis, den 10:e sidan kostar 50:-, därefter kostar varje sida
2:-/st. Att ta del av handlingar digitalt på plats hos oss är gratis. I
det sistnämnda alternativet behöver personen besöka oss och då också boka
en tid för detta.

Mvh
Linn 

Med vänlig hälsning
Linn Strandberg
Registrator

Exploateringskontorets registratur
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon expedition: 08-508 27 112
Telefon växel: 08-508 27 600
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
start.stockholm

 

[2]http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4...

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: VB <[Registrators #2198 e-postadress]>
Skickat: den 26 april 2024 15:07
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret
<[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Representationsuppgifter mm

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Exploateringskontoret,

 

Jag önskar härmed begära ut samtliga representationsuppgifter som berör
Helena Rosander under åren 2020-2024.

 

Jag önskar därtill begära ut fullständig emailkorrespondens från Helena
Rosanders epost som berör samtliga ärenden om byggväg Bergholmsbacken i
Skarpnäck/Bagarmossen.

 

Därtill samtlig emailkorrespondens med WSP som berör Byggväg
Bergholmsbacken.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

VB

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[5][Registrators #2198 e-postadress]

 

Är [6][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Exploateringskontoret? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.stockholm.se/dataskydd
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #2198 e-postadress]
6. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är VB vänligen logga in och låt alla veta.