Offentlig upphandling av fibernät
Svar från Bostadsaktiebolaget Mimer till Glenn Gregersson den .

Lyckades delvis.

Hej Glenn, Här kommer handlingarna du efterfrågar förutom avtalet med vinnande anbudsgivare som är sekretessbelagt. Med vänlig hälsning ____________...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?