Projektledningsplan

Maria N gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Exploateringskontoret

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Exploateringskontoret,

Jag genomför en studie om projektledning i stora projekt/program inom offentliga sektorn och jag skulle vilja få följande dokument från 3 projekt för jämförelse, de två projekten är Slussen och Hagastaden/överdäckning.
Begärda dokument är:

Projektledningsplan
Kvalitetsledningsplan
Arbetsmiljöplan
Miljöplan

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria N

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 600
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Maria,

Vi har mottagit din förfrågan om handlingar för Projekt Slussen. Nedan har vi beskrivit respektive dokument för att säkerställa att de stämmer överens med dokumenten du söker.

Projektplan - det övergripande styrande dokumentet för Projekt Slussen.
Plan för kvalitetsledning - ett fördjupande dokument i projektets ledningssystem.
Plan för arbetsmiljöstyrning - beskriver hur projektet uppfyller sitt Byggherreansvar enligt Arbetsmiljölagen.
Plan för miljöstyrning - beskriver övergripande hur miljöstyrning av projektet genomförs i respektive steg i processen för att nå uppsatta krav och mål under produktionen samt för den färdiga anläggningen.

Vid utlämning av handlingar kan en kostnad tillkomma enligt följande:

I samband med utlämnande tar Staden ut avgifter kopplat till omfattning.
I Stockholms stad har Stockholms kommunfullmäktige i beslut den 23 mars 2020 fastställt avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar. Taxan är publicerad i den kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 2020:05. Punkten 1 i beslutet innebär att den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgifter ska tas ut enligt samma normer vid beställning av elektroniska kopior.

Detta innebär att 9 sidor är gratis. Avgiften för 10 sidor är 50 kr. Om begäran/beställningen avser fler än 10 sidor tas en avgift på 50 kr ut plus 2 kr för varje sida därutöver. Bestämmelserna innebär även att när avgift tas ut ska även kostnaden för att sända handlingar, t.ex. portokostnader, samtidigt tas ut.
En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en avgift som tas ut för kopior av avskrift eller kopia av allmän handling helt eller delvis ska betalas innan avskriften eller kopian lämnas ut. Sådan förskottsbetalning kan bli aktuell om begäran avser ett större antal handlingar eller på annat sätt är omfattande och därmed resurskrävande. Möjligheten avser inte elektroniska kopior

Debiteringen sker via faktura. Betalar du i egenskap av privatperson ber vi om din adress och ditt personnummer. Är det ditt företag som betalar så vänligen skicka oss organisationsnummer samt faktureringsadress.

De dokument du efterfrågat blir tillsammans 65 sidor vilket innebär en kostnad på 160 kronor.

Hälsningar,
Olivia
Projekt Slussen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria N <[Registrators #2013 e-postadress]>
Skickat: den 9 oktober 2023 09:01
Till: Funktion EXPL Exploateringskontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Projektledningsplan

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Exploateringskontoret,

Jag genomför en studie om projektledning i stora projekt/program inom offentliga sektorn och jag skulle vilja få följande dokument från 3 projekt för jämförelse, de två projekten är Slussen och Hagastaden/överdäckning.
Begärda dokument är:

Projektledningsplan
Kvalitetsledningsplan
Arbetsmiljöplan
Miljöplan

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria N

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2013 e-postadress]

Är [Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Exploateringskontoret? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej Olivia,
Jag bekräftar att dessa är dokumenten jag begärde.

Med tanke på att denna konversation är offentlig kan jag inte lämna ut information om mitt personnummer eller adress. Därför ber jag om en elektronisk version av dokumenten där det inte finns några kostnader. Annars, kom gärna tillbaka med ett förslag på hur vi kan lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Maria N

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Maria,

Så bra. Då är vi överens om vilka dokument det gäller.

Oavsett om handlingarna är digitala eller utskrivna är kostnaden densamma. Det går bra att komma till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 och betala där samt få handlingarna utskickade i samband med betalning.

Du kan kontakta expeditionen för att boka en tid som passar på [Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] eller 08-50827112.

Hälsningar,
Olivia
Projekt Slussen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria N <[Registrators #2013 e-postadress]>
Skickat: den 9 oktober 2023 17:46
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Projektledningsplan

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej Olivia,
Jag bekräftar att dessa är dokumenten jag begärde.

Med tanke på att denna konversation är offentlig kan jag inte lämna ut information om mitt personnummer eller adress. Därför ber jag om en elektronisk version av dokumenten där det inte finns några kostnader. Annars, kom gärna tillbaka med ett förslag på hur vi kan lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Maria N

visa citerade sektioner

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej Olivia,

Jag ringde er idag men lyckades inte få tag på någon. Så istället för att göra en resa till Stockholm, skulle det vara möjligt att vi utbyter faktureringsinformation projektets officiella e-postadress?
Ni kan också skicka dokumenten till samma adress :)

Med vänliga hälsningar,

Maria N

Funktion EXPL Slussen, Exploateringskontoret

Hej Maria,

Det går bra. Skicka oss projektets faktureringsuppgifter (orgnr, faktureringsadress och ev. att) och adress som handlingarna ska skickas till så ordnar vi det.

Hälsningar,
Olivia
Projekt Slussen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria N <[Registrators #2013 e-postadress]>
Skickat: den 12 oktober 2023 17:08
Till: Funktion EXPL Slussen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Projektledningsplan

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Funktion EXPL Slussen,

Hej Olivia,

Jag ringde er idag men lyckades inte få tag på någon. Så istället för att göra en resa till Stockholm, skulle det vara möjligt att vi utbyter faktureringsinformation projektets officiella e-postadress?
Ni kan också skicka dokumenten till samma adress :)

Med vänliga hälsningar,

Maria N

visa citerade sektioner