Hej! Här bifogar jag en revisionsrapport från 2021 om kommunens arkivhantering , utförd av den externa revisionsbyrån KPMG. Kalle Wadin Wesslén Arkiv...
Öppna geodata om vandringsleder
Svar från Sundsvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

  Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.   I princip blir all post till Sundsvalls kommun...
Öppna geodata om vandringsleder
Uppföljning skickades till Sundsvalls kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni har max 4 veckor på er och nu har det gått många månader. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha...
Data om alla beslut som någonsin tagits i kommunfullmäktiga
Svar från Sundsvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Det du begärt lämnas inte ut eftersom det inte är en allmän handling. När det gäller en sammanställning av uppgifter betraktas det som en allmä...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?