Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Nyköping Municipality to William on .

Awaiting classification.

Hej   Här kommer begärd kontoplan, se bifogat.   Hälsningar Liz Walldén       Liz Walldén| Redovisningsekonom | Ekonomiavdelningen N...
Hej! Se bifogat för Budget 2022 med planår 2023-24 samt siffror i Excel. Återkom om du har ytterligare frågor! Vänligen, Emma Emma Ehrenkrona | Co...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Nyköping Municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej! De polisrapporter (kopior) som förvaras i stadsarkivet hör i huvudsak till enskilda ärenden inom det sociala området, exempelvis barnavårds- ell...
Upphandlingsplan Nyköping
Response by Nyköping Municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Jag kommer att hantera denna begäran men jag behöver lite mer info för att förstå helt vad det är som efterfrågas. I Nyköpings kommun skickas e...
Hej   Här kommer en aktuell lagersaldolista gällande det skyddsmaterial som fanns tillgängligt under maj 2020 och som fanns lagerlagt i vårt Nödla...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?