Hjälpsidor

Kontakta oss

Om din fråga inte besvaras här, eller om du ville bara låta oss veta något om webbplatsen, t.ex. feedback, kontakta oss.

Din integritet #

Vem är det som får se min e-postadress? #

Vi kommer inte att ge ut din e-postadress till någon förutom om vi blir tvugna enligt lag eller om du ber oss att göra det. Detta inkluderar den offentliga myndighet som du skickar en begäran till. De får endast se den e-postadress @handlingar.se som är specifik för den begäran.

Om du skickar ett meddelande till en annan användare på plattformen, då kommer det att visa din e-postadress till denne. Du kommer att bli informerad att detta kommer hända.

Kommer ni skicka ohyggliga, brutala spammängder e-post till min e-postadress? #
Nej. Efter att du registrerat dig på handlingar.se kommer vi endast att skicka e-postmeddelanden relaterade till en begäran om allmän handling som du gjort, en e-postnotifiering du har registrerat för, eller för andra anledningar som du specifikt själv har valt. Vi kommer aldrig ge eller sälja din e-postadress till någon annan, med undantaget om att vi är tvugna enligt lag eller om du ber oss.
Varför kommer mitt namn och min begäran om allmän handling publiceras offentligt på hemsidan? #

Vi publicerar din begäran på Internet så att vem som helst kan läsa den och få användning av informationen som du har funnit. Du har rätt att använda pseudonym för att få vara anonym då Offentlighetsprincipen innehåller ett Eftersökningsskydd och därför behöver du inte få ditt riktiga namn publicerat. Vi tar normalt inte bort förfrågningar, se för (mer detaljer).

Enligt svensk grundlag har du den fulla rättigheten att inte behöva använda ditt riktiga namn för att din begäran ska vara en giltig begäran om allmän handling. Det är till och med en kriminell handling av myndigheter att aktivt eftersöka vem som begärt ett dokument och t.ex. försöka finna ditt riktiga namn. Se nästa fråga för alternativ om du inte vill publicera ditt riktiga namn.

Ditt namn är icke-relevant för din begäran så det måste inte också publiceras. Däremot kan det vara mer rättvist att använda ditt eget namn, då vi kommer publicera namnet på tjänstepersonen som skriver ett svar till din begäran. Genom att använda ditt riktiga namn hjälper du också människor komma i kontakt med dig för att assistera dig med din granskning, forskning eller för att driva på samhällsförändring med dig.

Kan jag göra en begäran om allmän handling om jag använder en pseudonym? #

Ja, genom att använda en pseudonym utnyttjar du din fullständiga rätt att begära ut en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighetsprincipen som du kan läsa om här. Genom att använda Handlingar.se kan du bättre nyttja din rätt till anonymitet än via exempelvis det formulär som finns på Regeringskansliets hemsida här

I flera fall är det bra överväga att göra en begäran med hjälp av en uppenbar pseudonym. Du bör hänvisa till denna rättighet vid överklagan om en offentlig myndighet vägrar en begäran om du använde en pseudonym.

Men var försiktig, även om myndigheten följer god praxis, kommer en pseudonym förmodligen att göra det omöjligt för dig att överklaga myndighetens beslut senare om hanteringen av din begäran.

Det finns flera bra alternativ till att använda en pseudonym.

  • Använd en annan form av ditt namn. En vägledning berättar att "Mr Arthur Thomas Roberts" kan göra en giltig begäran som "Arthur Roberts", "A. T. Roberts", eller "Mr Roberts", men inte som "Arthur" eller "A.T.R.".
  • I de flesta fall kan du använda något namn som du är "allmänt känt och / eller används regelbundet ".
  • Använd namnet på en organisation, namnet på ett företag, firma ett företag, eller firmanamn på en enskild näringsidkare.
  • Be någon annan att göra begäran för din räkning.
  • Du kan, om du verkligen fastnat, be oss att göra begäran för din räkning. Vänligen kontakta oss med en bra anledning till varför du inte kan göra begäran själv och kan inte be en vän. Vi har sällan resurser att göra detta.

Försök inte att imitera någon annan. Sådant beteende accepteras ej och stängs av.

De har bett om min postadress! #

Om en myndighet ber dig för din fullständiga, fysisk adress, svara på dem att den e-postadress du använder är tillräckligt.

Nej nej, de behöver en postadress att skicka papperssvaret! #

Om en myndighet bara har en papperskopia av den information som du vill, kan de be dig om en postadress. Till att börja med kan du försöka övertala dem att scanna in dokumenten för dig. Du kan även erbjuda att ge dem en scanner som i detta särskilda internationella fallet generade myndigheten till att hitta en de redan hade.

Om det inte fungerar, och du vill ge din postadress privat för att få handlingarna, markera din begäran som "De kommer att svara med post", och det kommer att ge dig en e-postadress som ska användas för detta ändamål.

Kan ni ta ned personlig information om mig?#

handlingar.se är en permanent offentligt arkiv av förfrågningar om allmänna handlingar. Även om du inte kan finna svaret på en begäran användbar längre, kan det vara av intresse för andra. För denna anledning kommer vi inte att ta bort förfrågningar.

I undantagsfall kan vi ta bort eller ändra namn på hemsidan, se nästa fråga. På samma sätt kan vi också ta bort annan personlig information.

Om du är orolig för detta innan du gör din förfrågan, se avsnittet om pseudonymer.

Kan ni ta ned personlig information om mig?#

Om du ser någon personlig information om dig på webbplatsen som du vill oss att ta bort eller dölja, vänligen låt oss veta. Ange exakt vilken information du anser vara problematiska och varför, och där det visas på webbplatsen.

Om det är känslig personlig information som av misstag har publicerats, då tar vi vanligtvis bort det. Normalt kommer vi bara att överväga begäran om att ta bort personlig information som kommer från de enskilt berörda, men för känslig information skulle vi uppskatta att alla påpekar all känslig information de finner.

Vi anser att det finns ett starkt allmänintresse i att behålla namnen på tjänstemän eller anställda inom offentliga myndigheter. Vi kommer bara avlägsna sådana namn i undantagsfall, till exempel där utlämnandet av ett namn och position av sysselsättningen avsevärt skulle kunna riskera en individs säkerhet. Om du är en sådan tjänsteman och du önskar att få ditt namn borttaget för ett sådant brådskande skäl måste du förse oss med en begäran om att göra det från din linjechef. Denna begäran måste visa att risken har upplevts som har företräde framför allmänintresset, och måste visa att åtgärder har vidtagits för att dölja namnet på organisationens egen webbplats.

Du har rätt enligt Personuppgiftslagen (PUL) att begära att vi tar bort din personliga information om motiveringen är att det orsakar dig betydande och omotiverade skador eller nöd. Vi kommer att överväga något sådant meddelande, som inte uttryckligen behöver nämna lagen och balansera det mot något allmänintresse i att publicera material. Det finns en viss vägledning om dessa meddelanden på Datainspektionens hemsida.

Läs mer om Registratorer och tjänstepersoner -->