Anställningsprocess

MarioDBK made this Freedom of Information request to Nyköping Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej Nyköping Kommun!

På grund av eventuella framtida domstolsprocesser, överklaganden vill jag därför be dig att lämna informationen på detta sätt, för att få information i rätt tid och rättegångens riktighet (jag har redan begärt dokumentation av den valda kandidaten).

Du har genomfört rekryteringsprocessen för "Trafikingenjör (C124430)", kronologiskt:
- publicering av annonsen den 7 februari 2023,
- avslutad rekrytering den 21 februari 2023,
- meddelande om att jag inte uppfyllde anbudsvillkoren, daterad 4 mars 2023.

Med tanke på tidigare erfarenheter av rekrytering till tjänsten har detsamma genomförts under en kortare period.

Det tidigare förfarandet, där du anställde en person som utöver andra behörigheter inte har körkort för andra fordon än mopeder (i Sverige beroende på väderförhållanden och svårigheter):

- publicering av annonsen den 31 mars 2022,
- avslutad rekrytering den 21 april 2022,
- beslut om anställning den 14 juni 2022.

Utöver ovanstående skulle jag också vilja be dig om annan information om "Trafikingenjör (C124430)" rekryteringsprocessen:

- antal registrerade kandidater,
- antalet kandidater som blivit inbjudna till en intervju,
-antal kandidater som inte är svenska medborgare,
- antalet kandidater som är medborgare i andra EU-länder,
-särskiljer sig enligt nämnda kategorier, och de bjuds in till en intervju för den nämnda tjänsten.

MVH,

Mario Miletić

HR Nyköping, Nyköping Municipality

Hej Mario

 

 

Sänder härmed svara på frågor nedan:

 

 

Utöver ovanstående skulle jag också vilja be dig om annan information om
"Trafikingenjör (C124430)" rekryteringsprocessen:

 

 

 

- antal registrerade kandidater, 14 stycken

 

- antalet kandidater som blivit inbjudna till en intervju, 2 stycken

 

-antal kandidater som inte är svenska medborgare, Kan vi inte svara på då
vi inte har dessa uppgifter.

 

- antalet kandidater som är medborgare i andra EU-länder, Kan vi inte
svara på då vi inte har dess uppgifter

 

-särskiljer sig enligt nämnda kategorier, och de bjuds in till en intervju
för den nämnda tjänsten. Vi förstår inte frågan.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

HR-Verksamhetsstöd

Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping
vxl 0155-24 80 00