Handlingar.se blog and tweets

Öppet Hus Stockholm med Handlingar.se / Open House with Handlingar.se – Onsdag 18/1

Posted on by Elenor Weijmar

Hej allihopa!

Handlingar.se arrangerar Öppet hus onsdagen den 18 januari mellan 19-21. Kom och snacka och projekta civictech! Kan vara vad som inom öppen källkod, öppna data, integritetsfrågor eller vad du vill. Finns WiFi, möjlighet att köpa egen mat och dricka. Inga presentationer – välkommen att vara med på plats och fixa med ditt projekt!

EN: Open House med Handlingar.se. Welcome to join and work on your project! Gratis Wi-Fi. Drinks and food available to buy. No presentations – just action.

Plats / Place: And Hotel Stockholm
(Rådmansgatan/Hötorget via T-bana)

Dag / Day: 2023-01-18

Tid / Time: 19:00-21:00

Kontakt / contact: Handlingar(snabel-a)okfn.se

The post Öppet Hus Stockholm med Handlingar.se / Open House with Handlingar.se – Onsdag 18/1 appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Bidra till Handlingar.se i jul!

Posted on by Elenor Weijmar

Projektet Handlingar.se drivs av en dedikerad projektgrupp helt ideellt. Din donation gör skillnad för projektets utveckling. Därför uppmuntrar vi dig att donera, ge bort ett Handlingar Pro-konto eller bidra med tid som volontär!

Intäkter som plattformen idag har är Handlingar Pro. Det är en tilläggstjänst som för en billig månadsprenumeration möjliggör för journalister, företag, forskare och medborgare att enklare använda myndighetsinformation för sin verksamhet. Samtidigt ökar insyn och effektivitet för alla – inklusive myndigheterna. Det blir lättare för användaren att jobba med offentlighetsprincipen som ett verktyg mer effektivt helt enkelt. Och billigare för myndigheter att slippa lämna ut samma handling om och om igen. Som exempel skulle Länsstyrelsen Gävleborg kunna spara massor när människor gång på gång begär ut info om händelserna med schimpanserna på Furvuviksparken i december 2022.
Hur kan du bidra till Handlingar.se? Kanske donera, volontära eller för någon genom Handlingar Pro som julklapp?

All ideell verksamhet drivs av volontärerna i projektgruppen i den ideella föreningen Open Knowledge Sweden.

All kommersiell funktionalitet som Handlingar Pro och separata tjänster drivs av Digital Openers AB som är ett socialt företag vars uppdrag är digital öppenhet för samhällsnytta.

Handlingar.se öppnar nu upp för donationer både direkt till projektet eller till den ideella föreningen Open Knowledge Sverige. Vi använder oss av OpenCollective.com som är en välkänd plattform för över 15,000 projekt globalt för donationer och insamlingar.

Donera till Handlingar.se här!

Donera till Open Knowledge Sverige här!

Vi ser fram emot 2023 och återkommer snart med Handlingar.se Transparensrapport för 2022, liknande den vi gjorde för 2021. Tack för ditt stöd!

God jul och gott nytt år
Önskar
Elenor Weijmar och Mattias Axell
med fantastiska volontärer vid Handlingar.se

The post Bidra till Handlingar.se i jul! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Posted on by Team Handlingar.se

Inget parti hade konkreta förbättringsförslag för digitalisering av offentlighetsprincipen och öppna data. Det visar resultatet av enkäter som Handlingar.se och Swedish JobTech skickade ut till riksdagspartierna inför valet. Sverige var först med tryckfrihetsförordningen år 1766. Den senaste ändringen kom 1949. Är det inte dags nu?

– Vi håller med partierna om att en grundlagsändring ska göras med varsamhet, men vi förväntar oss konkreta förslag för att kunna ta del av digital information år 2022, säger Elenor Weijmar vid Handlingar.se.

Enkäten frågade även partierna om vilka åtgärder de skulle tänkas göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel ska som utgångspunkt bygga på öppen källkod svarade Centerpartiet, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet i enkäten från Handlingar.se.

JobTech-valkompassen visade också att frågan om att utnyttja digitaliseringens möjligheter på arbetsmarknaden är lågt prioriterad. Endast fyra partier kunde presentera aktiviteter och ansvariga. Swedish JobTechs politikerdiskussion i juni tog tempen hos flera riksdagsledamöters kunskaper om digitalisering.

– Vi får nu hoppas att den nya riksdagens ledamöter besitter kunskap som gör att man ser värdet av att utnyttja digitalisering, öppen källkod och tillgång till öppna data, säger Olle Lundin, grundare av Swedish JobTech.

Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

– Partiernas förslag visar på bristfälliga kunskaper om konsekvenserna av den analoga offentlighetsprincipen och fördelarna med öppna data. Att digitalisera det analoga räcker ibland men uppenbarligen inte för detta. Dags att prova nygammalt sätt att styra myndigheter, nu mot ett digital samhälle. Regleringsbrev kan användas för att öka aktiviteten vad gäller öppna data och delade data, säger Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions.

Enkätsvaren i sin helhet finns tillgängliga här:
Handlingar.se – https://okfn.se/category/project/oppna-valenkaten/
Swedish JobTech – https://www.swedishjobtech.se/post/valkompassen-jobtech

Mer information om JobTech-priset finns att läsa här:
https://www.swedishjobtech.se/post/vinnarna-av-jobtech-priset-2022

För mer information om enkäten från Handlingar.se, kontakta:
Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel. 070-970 31 08

För mer information om enkäten från Swedish JobTech, kontakta:
Olle Lundin, grundare Swedish JobTech, tel. 076-007 18 61

För mer information om öppen källkod och öppna data, kontakta:
Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions AB, tel. 070-721 34 49

FAKTARUTA:

Handlingar.se
Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Genom plattformen får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom ideella föreningen Open Knowledge Sweden och det sociala företaget Digital Openers AB.

Swedish JobTech
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

MetaSolutions AB
​MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är MetaSolutions produkter och lösningar baserade på webbarkitektur efter internationella standarder. Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

The post Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022

Posted on by Team Handlingar.se

Under 2022 gjorde Handlingar.se en granskning av alla Sveriges kommuners arbete med budgetar.

Rapporten innehåller resultatet av insamlingen, lärdomar och analyser kopplat till valåret 2022. Rapporten sammanställer vilka av de 290 kommunerna som lämnat ut budgeten digitalt. Den påvisar även om kommunen har lämnat ut den i ett bearbetningsbart format och om den publicerats som öppna data efter begäran.

Ett kapitel i denna rapport kommer även dela rekommendationer om hur du som medborgare eller kommun kan tänkas jämföra budgetar med varandra, då detta budgetprojekt avgränsas till förfrågningar och klassificering av svar från kommuner. Den nya datalagen, Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data,  som antogs den första augusti syftar till att kommunernas budgetar ska tillgängliggöras i bearbetningsbart format vid begäran. Därför testade vi lagen. Under denna granskning upptäckte vi att många kommuner inte är uppdaterade om den nya öppna data-lagen och inte arbetar databaserat samt har svårt för data.

Ladda ned och läs rapporten

Ladda ned rapporten här (licens: Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 © 2022 Handlingar.se) i följande format:

– PDF
– ePub

The post Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022 appeared first on Om Handlingar.se.

1 comment

SKR kan göra medborgardialog med hjälp av offentlighetsprincipen via Handlingar.se #val2022

Posted on by Team Handlingar.se

Inför valet 2022 skriver vi om offentlighetsprincipen, insyn och rätten att veta. Vi undersöker svenska budgetar och har publicerat en transparensrapport.

SKR:s roll är en ad hoc-korporativism utan demokratiskt ansvar” skriver Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, i ett debattinlägg idag i Altinget.

SKR finns självklart på Handlingar.se: https://handlingar.se/sv/body/skr! Våra volontärer har märkt upp att offentlighetsprincipen inte gäller för SKR. Detta baseras på deras organisationsform då den skapades som ideell förening. Varför vet vi inte då det finns kommunförbund. SKR säger även sagt att de “inte är en myndighet“. SKR hävdar dock själva att de strävar efter att vara så transparenta som möjligt. Debatten kring SKR och organisationens verksamhet och roll visar just på behovet av att SKR börjar följa offentlighetsprincipen och därmed tillåter frågor och svar samt kontinuerlig revision från allmänheten. Detta kan verka självklart då det sedan länge gäller deras medlemmar – alla svenska kommuner och regioner (utöver dessa även statliga myndigheter). Att deras medlemmar följer detta nyttjas i sin tur av SKR:s indirekta ägare – medborgarna. I fallet SKR så har organisationen ytterligare ett egenintresse att följa offentlighetsprincipen. Detta stavas medborgardialog. SKR har sedan länge ett uppdrag att uppmuntra, stödja och utbilda medlemmarna i medborgardialog.

Offentlighetsprincipen är den äldsta fungerande metoden för medborgardialog i Sverige. Den har tjänat människor och myndigheter väl i över 250 år. Det är även den mest grundläggande rättigheten för allmänhetens insyn i kommuner, regioner och myndigheter. Historiskt sett har offentlighetsprincipen lagt grunden till ett mer rättssäkert samhälle som med funktionen kan identifiera och förhindra korruption och maktmissbruk. Den fungerar som en kontinuerlig medborgardialog. Dock saknas offentlighetsprincipen och information om värdet av tillgången till skattefinansierad information som allmänna handlingar (även öppna data) på SKR:s hemsida Dialogguiden. Under sidan “Exempel och metoder” finns det gott om möjlighet att utbilda hur offentlighetsprincipen kan ligga till grund för en informerad och faktabaserad dialog. Är detta ett sammanträffande eller har det att göra med SKR och offentlighetsprincipen?

Handlingar.se finns för att hjälpa SKR och medlemmar med medborgardialog via offentlighetsprincipen. I detta fall dialog med ägarna – medborgarna.
Digitalt. Offentligt. Enkelt.

Tidslinje

2022

SKR:s roll är en ad hoc-korporativism utan demokratiskt ansvar https://www.altinget.se/artikel/skrs-roll-ar-en-ad-hoc-korporativism-utan-demokratiskt-ansvar

SKR på Handlingar.se – https://handlingar.se/sv/body/skr

DN Debatt: En dold maktstruktur i den svenska demokratin (hela debattartikeln arkiverad här)

2021

SKR.se – Replik: SKR strävar efter att vara så transparenta som möjligt https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/skridebatten/debattartiklar/debattartiklar/replikskrstravarefterattvarasatransparentasommojligt.51333.html

Läsarbrev om Lunds kommunarrest och transparens i SKR: https://www.sydsvenskan.se/2021-01-25/lasarbrev-om-lunds-kommunarrest-och-transparens-i-skr

2019

SKR: Vi är inte en myndighet https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/skr-vi-ar-inte-en-myndighet/

Dagens samhälle: Det är en fråga om demokratisk anständighet SKR https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-ar-en-fraga-om-demokratisk-anstandighet-skr/

The post SKR kan göra medborgardialog med hjälp av offentlighetsprincipen via Handlingar.se #val2022 appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Kom och träffa Handlingar.se vid Järvaveckan onsdag 1/6

Posted on by Team Handlingar.se

Idag startar demokrati- och politikerveckan Järvaveckan vid Spånga IP, Järvafälten. Vi som driver Handlingar.se kommer vara där idag onsdag 1/6 mellan 16:30-18:00. Vill du träffas och prata om hur offentlig information från myndigheter kan förbättra politiska processer och demokratin? Kontakta oss:

E-post: info[at]handlingar.nu

Twitter: https://twitter.com/handlingar

Mastodon: https://mastodon.se/@handlingar

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/handlingar-se

Matrix: https://matrix.to/#/#handlingar.se:matrix.org

The post Kom och träffa Handlingar.se vid Järvaveckan onsdag 1/6 appeared first on Om Handlingar.se.

Handlingar.se Transparensrapport 2021

Posted on by Team Handlingar.se

Det här hände på Handlingar.se 2021

Rapport för transparens och statistik vid Handlingar.se år 2021

Under 2021 gjorde Handlingar Free och Pro-användare på Handlingar.se 740 stycken förfrågningar om allmänna handlingar! 

Denna siffra innehåller privata förfrågningar där alla inte ännu offentliggjorts men som kommer att offentliggöras inom senast ett år efter initial begäran om allmän handling.

Det som inte är så fullt synligt är det arbete vi i Handlingar.se-gruppen gör bakom kulisserna. Vi svarar på användarnas frågor, tar bort olämpligt material och underhåller Öppna Registret. Detta register, publicerad som öppna data på dataportal.se innehåller information om offentligt ägda organisationer som styrs av politiska representanter och ägs av de svenska skattebetalarna. Dessa organisationer är myndigheter, bolag, föreningar och stiftelser som är statliga, regionala och kommunala. I registret så finns de flesta generella kontaktuppgifterna till dessa, främst registraturen.

Den vägledande visionen för Handlingar.se är att plattformen är ett permanent, offentligt arkiv med förfrågningar och svar om allmänna handlingar, öppet och tillgängligt för alla. Vi är därför glada att rapporten kommer presentera att vi har få fall från 2021 där information behöver modereras eller helt tas bort från plattformen.

Vi som volontärer agerar dock så snabbt vi kan om problematiskt innehåll rapporteras till oss. Och för att hjälpa alla att förstå exakt vad som har tagits bort och varför, när det är möjligt, registrerar vi dessa detaljer på sidan av begäran.

I en värld där teknologiutvecklingen sker exponentiellt och juridik och demokratiska processer går långsammare så kan statistik hjälpa oss att se hur de juridiska och organisatoriska förutsättningarna står sig mot dagens behov om digitalisering. Vi är glada om att vara först med att tillhandahålla statistik över hur offentlighetsprincipen fungerar.

I år utökar vi för första gången våra ansträngningar för öppenhet ytterligare med denna rapport där vi kommer att sammanfatta statistik på plattformen gällande borttagning av information, kategorier av myndigheter och status på förfrågningar gjorda på plattformen.

För att tillåta 12 fulla månaders tidsperiod av data så använder vi datumen för rapporten mellan 2021-01-01 och 2021-12-31.

Ladda ned och läs rapporten

Ladda ned rapporten här (licens: Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 © 2022 Handlingar.se) i följande format:

PDF
ePub

The post Handlingar.se Transparensrapport 2021 appeared first on Om Handlingar.se.

3 comments

Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021

Posted on by Team Handlingar.se

Välkommen att ta del av en presentation om Transparensrapport 2021 från Handlingar.se inför valet 2022 där du även får uppdatering om pågående projektet Öppna Budgetar. Du är även välkommen att delta i ett efterföljande diskussion med representanter från olika organisationer.

Anmäl dig här vid Goto10: https://www.goto10.se/event/presentation-av-handlingar-se-transparensrapport-2021-och-panelsamtal/

Efter pandemin finns nu tillfälle att behöva förstå det aktuella landskapet och nya situationen för offentlighetsprincipen. Det har också blivit viktigt att förstå nyttan av att kunna ta del av allmänna handlingar digitalt oavsett vart en bor i landet. Det är även viktigt i samband med det nya säkerhetsläget att förstå vilken roll som en modern och uppdaterad offentlighetsprincip kan spela som en strategisk resurs för ett starkt demokratiskt samhälle. Detta för att kunna stå emot psykologisk krigföring och fejknyheter men även göra livet bättre i en fredlig vardag. Välkommen att lyssna och delta med Handlingar.se, deltagare och eventuella panelister.

Handlingar.se är en plattform för allmänheten som arbetar med eller använder sig av allmänna handlingar, allmänna data och behöver ta del av dessa genom offentlighetsprincipen. I denna evenemangserie delar vi nyheter, kunskap, insikter och erfarenheter kring allmänna handlingar och allmänna data. Bakom initiativet Handlingar.se står den ideella föreningen Open Knowledge Sweden.

Agenda

08:30 – 08:55

Välkomnande och presentation av Transparensrapport 2021 med statistik från Handlingar.se (Elenor Weijmar, Handlingar.se ) 5 min + 20 min presentation

08:55 – 09:00 Programpunkt uppdateras.

09:00 – 09:25 Eventuellt panelsamtal eller diskussion med deltagare, modereras av Mattias Axell vid Handlingar.se , 25 min. Programpunkt uppdateras.

09:25 – 09:30 Kort uppdatering om Öppna Budgetar (Mattias Axell, Handlingar.se ), 5 min

För er som vill diskutera agendan och dela med er av era erfarenheter kring användning av allmänna handlingar, allmänna data och offentlighetsprincipen – kontakta handlingar@okfn.se och gå in på vårt forum och diskutera: https://discuss.okfn.org/t/presentation-av-handlingar-se-transparensrapport-2021-och-panelsamtal-31-5/11119

Mer info om Handlingar.se finner ni på https://okfn.se och https://about.handlingar.se/ .

The post Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021 appeared first on Om Handlingar.se.

Låt inte autosvaren från myndigheter oroa dig!

Posted on by Elenor Weijmar

Vi ser allt fler fall av vilseledande eller avskräckande information i myndigheters autosvar, eller standardiserade svar, på förfrågningar enligt offentlighetsprincipen.

Automatiserade svar kan vara användbara: de är en ytterligare försäkran utöver vår gröna bock – att din förfrågan har tagits emot av myndigheten. Om de används väl kan de till exempel peka den som begär information mot allmänt efterfrågad information eller ge någon indikation på aktuella servicetider.

Men vissa myndigheter inkluderar text som kan orsaka oro eller förvirring för personer som gör förfrågningar. Låt oss ta en titt på tre av de vanligaste exemplen.

1. “Vänligen använd formuläret på vår egen hemsida”

Förfrågningar är giltiga oavsett hur de skickas till ett offentligt organ, så länge de:

  • är skriftliga.
  • tillhandahåller ett medel för korrespondens, e-post eller postadress, telefonnummer etc.
  • beskriver den sökta informationen.

Vi föreslår att du följer upp genom att svara till myndigheten och be om en bekräftelse på att de kommer att behandla din begäran som de är skyldiga enligt lag.

 2. “Vi kräver bekräftelse av din identitet”

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 18 § (1) lyder såhär: “En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.”

Som exempel kan undantag vara om informationen som du begär ut är en handling som omfattas av sekretess som till exempel rör en persons hälsa.

Iomed bestämmelsen i TF är det möjligt att använda sig av en pseudonym. Handlingar.se tillåter även detta om man inte imiterar en annan person.

3.  “Vi kan ta ut/vi kommer ta en avgift för den information som efterfrågas”

Många gånger bifogas verksamhetens beslut för avgifter för kopior av information. Om myndigheten vill ta en avgift, se till att du vet hur många sidor det kommer resultera i innan du accepterar att utdraget ska ske om du är orolig för prislappen. Det kan ge dig en möjlighet att justera den informationen du vill ha.

Där har vi det! De tre vanligaste autosvaren från myndigheter på Handlingar.se. Vi hoppas du som användare kan bruka den här informationen. Och om du arbetar på en myndighet kanske det kan ge inspiration för vad verksamheten kan uppmärksamma i autosvaren – så att de är både korrekta och användbara för dem som begär information.

(1) https://lagen.nu/1949:105#K2P18S1

The post Låt inte autosvaren från myndigheter oroa dig! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022

Posted on by Team Handlingar.se

Ett nytt projekt kommer göra information om planerade utgifter i offentlig sektor tillgängliga för allmänheten inför valet 2022. Syftet är att väljarna ska få ökad insyn i hur skattemedel används och bakom projektet står techföretaget PublicInsight, kunskapsföretaget bakom Handlingar.se och programvaruföretaget MetaSolutions.

– Efter valet 2018 har marknaden för offentlig sektor fortsatt växa. I samband med att demokratin fyllde 100 år och årets politiska val vill vi därför tillgängliggöra budgetar från offentlig sektor, säger Fredrik Tamm, VD på PublicInsight. 

Enligt de årliga underlagen som PublicInsight (tidigare DoubleCheck), tillsammans med bolaget DS Insikt, tillställt Upphandlingsmyndigheten under flera år är marknaden för offentliga upphandlingar värd minst 950 miljarder kronor. Handlingar.se, PublicInsight och MetaSolutions vill öka insynen i hur stor del av våra skattemedel som inte används på bästa sätt för att skapa en fungerande och modern välfärd.

– Offentliggörandet av budgetar gör att fler kan se hur deras skattemedel planeras att användas. Det ökar också möjligheterna till en rättvis konkurrens i upphandlingar när fler företagare kan delta och få information, säger Mattias Axell på Handlingar.se.

Ekonomistyrningsverket publicerar redan statens utfall från budgeten månatligen och årsvis men ingen budget. Endast Lidingö kommun har publicerat sin budget strukturerat som öppna data i Sverige. Därför kommer korrespondens, budgetar och information löpande tillgängliggöras på Handlingar.se. 

– Ett utmärkt sätt som gör att alla och envar kan ta del av planerade utgifter från sin kommun, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

En annan idé bakom initiativet är att åskådliggöra för medborgarna hur kommunerna och regionerna använder pengarna från bland annat framgångsrika finansiella placeringar och ökade statliga bidrag. I Italien har myndigheter själva öppnat upp och visualiserat budgetar kopplade till varandra. Detta för att kunna få nya insikter och upptäcka besparingsmöjligheter för myndigheter och allmänhet. 

– Samarbetet kan ligga till grund för att diskutera hur budgetarbetet, Lagen om Offentlig Upphandling och Offentlighets- och Sekretesslagen påverkar konkurrens, demokrati och förtroende till myndigheter, säger Elenor Weijmar, projektledare för Handlingar.se.

För mer information om samarbeten, kontakta:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, telefonnummer: 070-970 31 08, elenor@okfn.se.


FAKTARUTA

Om Handlingar.se:

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Handlingar.se utvecklar myndigheters förmåga att hantera offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella extratjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.

Om PublicInsight:

PublicInsight hjälper företag som vill öka sin försäljning. Vi gör detta genom att erbjuda digitala verktyg och expertrådgivning för den offentliga affären. Vi är specialiserade på offentlig marknad, den marknad som utgörs av kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag. Våra verktyg, som vi samlat i PublicInsight-kontot, hjälper dig utvärdera om det är värt din tid och dina resurser för att lämna in anbud. När du bestämt dig för att gå vidare gör verktygen ditt arbete enklare och mer effektivt. Vi har också anbudsproffs som kan stötta dig direkt i anbudsarbetet, säkra anbudet före inlämning eller ta hand om hela anbudsprocessen.

Om MetaSolutions:

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är våra produkter och lösningar baserade på webbarkitektur efter internationella standarder. Vi hjälper organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserade på länkad data. Med EntryScape erbjuder vi en flexibel och användarvänlig molnplattform. Baserad på öppen källkod och länkad data.

The post Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022 appeared first on Om Handlingar.se.

1 comment