handlingar.se blog and tweets

Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021

Posted on by Team Handlingar.se

Välkommen att ta del av en presentation om Transparensrapport 2021 från Handlingar.se inför valet 2022 där du även får uppdatering om pågående projektet Öppna Budgetar. Du är även välkommen att delta i ett efterföljande diskussion med representanter från olika organisationer.

Anmäl dig här vid Goto10: https://www.goto10.se/event/presentation-av-handlingar-se-transparensrapport-2021-och-panelsamtal/

Efter pandemin finns nu tillfälle att behöva förstå det aktuella landskapet och nya situationen för offentlighetsprincipen. Det har också blivit viktigt att förstå nyttan av att kunna ta del av allmänna handlingar digitalt oavsett vart en bor i landet. Det är även viktigt i samband med det nya säkerhetsläget att förstå vilken roll som en modern och uppdaterad offentlighetsprincip kan spela som en strategisk resurs för ett starkt demokratiskt samhälle. Detta för att kunna stå emot psykologisk krigföring och fejknyheter men även göra livet bättre i en fredlig vardag. Välkommen att lyssna och delta med Handlingar.se, deltagare och eventuella panelister.

Handlingar.se är en plattform för allmänheten som arbetar med eller använder sig av allmänna handlingar, allmänna data och behöver ta del av dessa genom offentlighetsprincipen. I denna evenemangserie delar vi nyheter, kunskap, insikter och erfarenheter kring allmänna handlingar och allmänna data. Bakom initiativet Handlingar.se står den ideella föreningen Open Knowledge Sweden.

Agenda

08:30 – 08:55

Välkomnande och presentation av Transparensrapport 2021 med statistik från Handlingar.se (Elenor Weijmar, Handlingar.se ) 5 min + 20 min presentation

08:55 – 09:00 Programpunkt uppdateras.

09:00 – 09:25 Eventuellt panelsamtal eller diskussion med deltagare, modereras av Mattias Axell vid Handlingar.se , 25 min. Programpunkt uppdateras.

09:25 – 09:30 Kort uppdatering om Öppna Budgetar (Mattias Axell, Handlingar.se ), 5 min

För er som vill diskutera agendan och dela med er av era erfarenheter kring användning av allmänna handlingar, allmänna data och offentlighetsprincipen – kontakta handlingar@okfn.se och gå in på vårt forum och diskutera: https://discuss.okfn.org/t/presentation-av-handlingar-se-transparensrapport-2021-och-panelsamtal-31-5/11119

Mer info om Handlingar.se finner ni på https://okfn.se och https://about.handlingar.se/ .

The post Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021 appeared first on Om Handlingar.se.

Låt inte autosvaren från myndigheter oroa dig!

Posted on by Elenor Weijmar

Vi ser allt fler fall av vilseledande eller avskräckande information i myndigheters autosvar, eller standardiserade svar, på förfrågningar enligt offentlighetsprincipen.

Automatiserade svar kan vara användbara: de är en ytterligare försäkran utöver vår gröna bock – att din förfrågan har tagits emot av myndigheten. Om de används väl kan de till exempel peka den som begär information mot allmänt efterfrågad information eller ge någon indikation på aktuella servicetider.

Men vissa myndigheter inkluderar text som kan orsaka oro eller förvirring för personer som gör förfrågningar. Låt oss ta en titt på tre av de vanligaste exemplen.

1. “Vänligen använd formuläret på vår egen hemsida”

Förfrågningar är giltiga oavsett hur de skickas till ett offentligt organ, så länge de:

 • är skriftliga.
 • tillhandahåller ett medel för korrespondens, e-post eller postadress, telefonnummer etc.
 • beskriver den sökta informationen.

Vi föreslår att du följer upp genom att svara till myndigheten och be om en bekräftelse på att de kommer att behandla din begäran som de är skyldiga enligt lag.

 2. “Vi kräver bekräftelse av din identitet”

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 18 § (1) lyder såhär: “En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.”

Som exempel kan undantag vara om informationen som du begär ut är en handling som omfattas av sekretess som till exempel rör en persons hälsa.

Iomed bestämmelsen i TF är det möjligt att använda sig av en pseudonym. Handlingar.se tillåter även detta om man inte imiterar en annan person.

3.  “Vi kan ta ut/vi kommer ta en avgift för den information som efterfrågas”

Många gånger bifogas verksamhetens beslut för avgifter för kopior av information. Om myndigheten vill ta en avgift, se till att du vet hur många sidor det kommer resultera i innan du accepterar att utdraget ska ske om du är orolig för prislappen. Det kan ge dig en möjlighet att justera den informationen du vill ha.

Där har vi det! De tre vanligaste autosvaren från myndigheter på Handlingar.se. Vi hoppas du som användare kan bruka den här informationen. Och om du arbetar på en myndighet kanske det kan ge inspiration för vad verksamheten kan uppmärksamma i autosvaren – så att de är både korrekta och användbara för dem som begär information.

(1) https://lagen.nu/1949:105#K2P18S1

The post Låt inte autosvaren från myndigheter oroa dig! appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022

Posted on by Team Handlingar.se

Ett nytt projekt kommer göra information om planerade utgifter i offentlig sektor tillgängliga för allmänheten inför valet 2022. Syftet är att väljarna ska få ökad insyn i hur skattemedel används och bakom projektet står techföretaget PublicInsight, kunskapsföretaget bakom Handlingar.se och programvaruföretaget MetaSolutions.

– Efter valet 2018 har marknaden för offentlig sektor fortsatt växa. I samband med att demokratin fyllde 100 år och årets politiska val vill vi därför tillgängliggöra budgetar från offentlig sektor, säger Fredrik Tamm, VD på PublicInsight. 

Enligt de årliga underlagen som PublicInsight (tidigare DoubleCheck), tillsammans med bolaget DS Insikt, tillställt Upphandlingsmyndigheten under flera år är marknaden för offentliga upphandlingar värd minst 950 miljarder kronor. Handlingar.se, PublicInsight och MetaSolutions vill öka insynen i hur stor del av våra skattemedel som inte används på bästa sätt för att skapa en fungerande och modern välfärd.

– Offentliggörandet av budgetar gör att fler kan se hur deras skattemedel planeras att användas. Det ökar också möjligheterna till en rättvis konkurrens i upphandlingar när fler företagare kan delta och få information, säger Mattias Axell på Handlingar.se.

Ekonomistyrningsverket publicerar redan statens utfall från budgeten månatligen och årsvis men ingen budget. Endast Lidingö kommun har publicerat sin budget strukturerat som öppna data i Sverige. Därför kommer korrespondens, budgetar och information löpande tillgängliggöras på Handlingar.se. 

– Ett utmärkt sätt som gör att alla och envar kan ta del av planerade utgifter från sin kommun, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

En annan idé bakom initiativet är att åskådliggöra för medborgarna hur kommunerna och regionerna använder pengarna från bland annat framgångsrika finansiella placeringar och ökade statliga bidrag. I Italien har myndigheter själva öppnat upp och visualiserat budgetar kopplade till varandra. Detta för att kunna få nya insikter och upptäcka besparingsmöjligheter för myndigheter och allmänhet. 

– Samarbetet kan ligga till grund för att diskutera hur budgetarbetet, Lagen om Offentlig Upphandling och Offentlighets- och Sekretesslagen påverkar konkurrens, demokrati och förtroende till myndigheter, säger Elenor Weijmar, projektledare för Handlingar.se.

För mer information om samarbeten, kontakta:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, telefonnummer: 070-970 31 08, elenor@okfn.se.


FAKTARUTA

Om Handlingar.se:

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Handlingar.se utvecklar myndigheters förmåga att hantera offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella extratjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.

Om PublicInsight:

PublicInsight hjälper företag som vill öka sin försäljning. Vi gör detta genom att erbjuda digitala verktyg och expertrådgivning för den offentliga affären. Vi är specialiserade på offentlig marknad, den marknad som utgörs av kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag. Våra verktyg, som vi samlat i PublicInsight-kontot, hjälper dig utvärdera om det är värt din tid och dina resurser för att lämna in anbud. När du bestämt dig för att gå vidare gör verktygen ditt arbete enklare och mer effektivt. Vi har också anbudsproffs som kan stötta dig direkt i anbudsarbetet, säkra anbudet före inlämning eller ta hand om hela anbudsprocessen.

Om MetaSolutions:

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är våra produkter och lösningar baserade på webbarkitektur efter internationella standarder. Vi hjälper organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserade på länkad data. Med EntryScape erbjuder vi en flexibel och användarvänlig molnplattform. Baserad på öppen källkod och länkad data.

The post Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022 appeared first on Om Handlingar.se.

Guide: Offentlig upphandling via Handlingar.se och offentlighetsprincipen

Posted on by Elenor Weijmar

– Varför göms upphandlingsannonserna bakom betalväggar? Så här kan du begära ut dem!

Att begära ut grunderna för vad myndigheter handlat för våra skattekronor kan hjälpa dig och dina verksamheter att skapa en bättre framtid. Det kan också hjälpa dig granska vad myndigheterna har handlat för våra gemensamma skattepengar. Om myndigheter skulle öppna denna information proaktivt och självmant skulle det även hjälpa politiker och myndigheter att se till att de inte handlade för dyrt och minska risken för bedrägerier och bluffakturor. Det här är en guide till hur det går till och hur du kan begära ut information för att ta del av upphandlingar.

Under år 2019 annonserades 18 379 stycken upphandlingar och 68% av dessa gjordes av kommuner enligt Upphandlingsmyndigheten.(1) Handlingar relaterade till en upphandling kan ha skickats ut från en myndighet, till exempel annons om upphandlingen och kravspecifikation. Det kan ha kommit in anbud till myndigheten. Och till sist upprättas ett tilldelningsbeslut och avtal kan skrivas på tillsammans med vinnande aktör och myndighet. Dessa handlingar är möjliga att begära ut enligt offentlighetsprincipen 2 kap. Tryckfrihetsförordningen då det berör en skattefinansierad organisation.

Om anbud

Mellan att anbud skickas in till myndigheten för en annonserad upphandling tills tilldelningsbeslutet är publicerat så råder det absolut anbudssekretess. Efter tilldelningsbeslutet är det alltså möjligt att begära ut anbuden. Detta gäller även om upphandlingen har avbrutits men anbud har inkommit. En sekretessprövning av anbudet kommer göras av myndigheten och antingen ge dig beslut om att lämna ut handlingen i sin helhet, neka dig att få anbuden med hänvisning till sekretess eller ha maskat delar av anbudet.

Utöver anbud kan följande handlingar finnas upprättad eller vara inkommen hos en myndighet i en upphandlingsprocess. Här är en förklaring till begrepp:

Annons
Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören.

– Ansökningar 
De svar som anbudsgivare skickar in på annonsen.

Anbudsinbjudan
Upphandlingsunderlaget med krav på tjänsten eller varan.

Anbud
De anbud som anbudsgivare skickar in som svar på anbudsinbjudan.

Frågor och svar under processen beskriven ovan
De frågor som ställts av potentiella anbudsgivare och svar som kommit från den upphandlande parten.

– Tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport
Beslutet om vem som vinner samt skälen för detta.

Avtal med vinnande anbudsgivare
Avtalet som vinner upphandlingen och som sedan ligger till grund för tjänsterna, kostnaderna och utförandet som gäller under avtalets period. Detta gäller fram tills nästa upphandling eller fram tills att parterna avbryter i förtid.

Begär ut dessa underlag med Handlingar.se för dig och allmänheten att ta del av så kommer du och fler kunna dra nytta av det och du kan lära dig mer! Följ denna guide:

 1. Ta reda på vilken upphandling du vill veta mer om. Det kanske var en upphandling du lärde dig om i nyheterna, någon upphandlad funktion som t.ex. gräsklippning som du och andra upplever inte fungerar bra eller en kanske en upphandling du förlorade.
 2. Registrera dig på Handlingar.se
 3. Sök den myndighet som gjort en upphandling du vill ta del av här
 4. Klicka på myndigheten
 5. Klicka på “Gör en begäran”
 6. Formulera din begäran med hjälp av mallen. Ju färre delar av en upphandling du vill ha ut samtidigt desto större chans att det är gratis och digitalt sätt att ta del, t.ex. “Jag vill ta del av Annons (Annonsen där anbudsgivare bjuds in att delta i upphandlingen samt krav på leverantören) kring upphandlingen för X där leverantör Y gav vinnande anbud.”
 7. Betala eventuell kostnad.
 8. Ta emot handlingarna antingen digitalt via Handlingar.se, per post eller genom att besöka myndigheten och ta del av de begärda handlingarna på plats.

Om du begär ut underlag via Handlingar.se kommer du och fler kunna dra nytta av det och du kan lära dig mer! Vill du läsa guiden offline som PDF? Ladda ned här.

Är du som företag, förening, forskare eller journalist i behov av stöd kring förfrågning och utlämnande av information gällande upphandling? Handlingar.se erbjuder verksamheter en researchtjänst som gör hela arbetet åt dig – från fråga utifrån dina behov och till analys av svar. Läs mer här!

Vill du stödja vårt ideella arbete till att ta fram fler hjälpsamma guider? Kontakta oss här.

(1) Statistik om offentlig upphandling 2020, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, 2020. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/uhm_statistikrapport_2020.pdf

Guiden är skriven med inspiration av:

Upphandlingsmyndigheten: Offentlighet och sekretess https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/andra-regler-som-kan-bli-aktuella/offentlighet-och-sekretess/ 

Upphandlingsmyndigheten: Vad sekretessreglerna innebär https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/andra-regler-som-kan-bli-aktuella/offentlighet-och-sekretess/vad-sekretessreglerna-innebar/ 

Handlingar.se – Upphandling som TietoEvry vann https://handlingar.se/sv/request/upphandling_som_tietoevry_vann_a#incoming-2030 

Upphandlingsmyndigheten: Om du förlorade upphandlingen https://www.upphandlingsmyndigheten.se/gora-affarer-med-offentlig-sektor/om-du-forlorade-upphandlingen/ 

The post Guide: Offentlig upphandling via Handlingar.se och offentlighetsprincipen appeared first on Om Handlingar.se.

Offentlig sektor växer med nya myndigheter i Sverige 2022

Posted on by Elenor Weijmar

Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2022.

1 januari 2022 öppnade dörrarna till följande myndigheter:

Institutet för mänskliga rättigheter (IRM)

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten skriver om deras uppdrag att säkerställa att mänskliga rättigheter enligt internationella överenskommelser och grundlagar efterlevs i Sverige. Hur myndigheten själva ska efterleva detta kopplat till rätten till myndighetsinformation genom offentlighetsprincipen eller PSI-lagen förklaras inte. Extra roligt var att Jan Ainali, användare på Handlingar.se, begärde ut organisationsnumret från Arbetsmarknadsdepartementet när myndigheten startats.

Regeringens information om myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här: https://mrinstitutet.se/

Begär information från myndigheten här: https://handlingar.se/sv/body/institutet_for_manskliga_rattigheter

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

Hur myndigheten ska arbeta med öppna data och allmänna handlingar som myndighetsinformation, genom offentlighetsprincipen eller PSI-lagen, tydliggörs inte mer än så här vid lansering 1 januari 2022:

Tänk på att skriftlig kommunikation som post och e-post med Myndigheten för psykologiskt försvar räknas som allmän handling. Kommunikationen kan därför komma att diarieföras och lämnas ut vid begäran om allmän handling. – https://www.mpf.se/kontakta-oss/

Regeringens instruktion till myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här: https://www.mpf.se/

Begär information från myndigheten här: https://handlingar.se/sv/body/mpf

Vet du om fler myndigheter, bolag och verksamheter som startat 2022? Kontakta oss!

Vi skrev tidigare om att vi öppnar Sveriges största öppna register över organisationer inom offentlig sektor. Vi söker hela tiden efter fler och uppdaterade uppgifter för att allmänheten ska kunna nyttja. Kontakta oss via e-post här!

The post Offentlig sektor växer med nya myndigheter i Sverige 2022 appeared first on Om Handlingar.se.

Handlingar.se utbildar framtidens sociala entreprenörer

Posted on by Elenor Weijmar

Under en heldag i november genomförde Handlingar.se-teamet en utbildning på Väddö folkhögskola för 15 stycken studerande i socialt entreprenörskap. Dagen innehöll en genomgång och överblick av offentlig sektor i Sverige och grundlagen tryckfrihetsförordningen och i den offentlighetsprincipen från 1766. Utbildningen leddes av Elenor Weijmar vid Handlingar.se.

Deltagarna fick tid på sig att formulera sina egna frågor och formuleringar som utgjorde grunden till förfrågningar om information från myndigheter inom sina intresseområden. De fick också coaching, råd och tips gällande offentlighetsprincipen och om hur den kan nyttjas ansvarsfullt för affärsverksamheter och samhällsnytta. Deltagarna diskuterade även hur de kan gynnas av allmän information genom offentlighetsprincipen i sina projekt.

Studerande på Väddö folkhögskola fick även tillgång till Handlingar.se samlade kontaktuppgifter till offentligägda inkubatorer och så kallade science parks (företags- och innovationssystem finansierat av offentlig sektor) runt om i Sverige för inspiration med företagande.

Foto av Anja Callius

Kan dina studenter, medlemmar eller intressenter gagnas av att lära sig om hur de och deras initiativ kan stärkas av att veta mer genom skattefinansierad information som myndigheter har? Eller hur du och din organisation kan bygga tjänster, produkter och andra värden på offentlighetsprincipens grunder? Kontakta oss för föreläsning, workshop eller annan skräddarsydd utbildning eller konsultation:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, info(@)handlingar.nu

FAKTARUTA:

Väddö folkhögskola startades år 1879 och är en folkhögskola i Älmsta och den äldsta folkhögskolan i Stockholms län. Folkhögskolan har utbildningar inom hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och samhällsförändring samt kultur och personlig utveckling.

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella tjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.

The post Handlingar.se utbildar framtidens sociala entreprenörer appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Tack för succén vid öppet hus 25/11 vid Goto10 Stockholm

Posted on by Mattias Axell

Hej allihopa!

Vi vill tacka alla som kom på Öppet Hus torsdag 25/11 på Goto10 Stockholm och gjorde det till en toppenkväll!

Under kvällen presenterades Handlingar.se några planer framöver och Civictech.se. Därefter pratades det projekt och samarbeten.

De deltagare som ville fick fixa med sitt projekt vid de fina ytorna med bord för projekt som kan nyttjas vid Goto10.

Vad är öppet hus? Öppet hus är som en slags “meetup”. Läs mer här.

Igår var det Öppet hus i Jönköping och ikväll 8/12 är det Öppet hus i Göteborg hos Digidemlab!

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om du har frågor om öppet hus eller Handlingar.se. Vi finns tillgängliga för frågor på:

E-post: handlingar@okfn.se

Mastodon: https://mastodon.se/@handlingar

Twitter: https://twitter.com/handlingar

Matrix: https://matrix.to/#/#handlingar.se:matrix.org

Open Knowledge Forum: http://discuss.okfn.org/c/local-groups/okse/

CivicTechSweden Forum: https://forum.civictech.se/tag/handlingar

Detta blogginlägg publicerades först vid: https://okfn.se/2021/12/09/tack-for-succen-vid-oppet-hus-25-11-vid-goto10-stockholm/

The post Tack för succén vid öppet hus 25/11 vid Goto10 Stockholm appeared first on Om Handlingar.se.

0 comments

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret!

Posted on by Team Handlingar.se

För ett par veckor sedan publicerade vi öppna data om alla förfrågningar som görs vid Handlingar.se. Vi gör det för att svenska myndigheter, offentliga organisationer (organisationer ägda av offentlig sektor) och medborgare med olika verksamheter ska få bättre nytta av förfrågningar som kommer och allmänna handlingar som lämnas ut. Viktiga pusselbitar saknas dock idag.

Utmaningen: Hur organiserar vi all kontaktinformation om alla organisationer ägda av offentlig sektor?

En till viktig pusselbit med många frågor om Sverige återstår: Hur stor är svensk offentlig sektor och vilka organisationer består den egentligen av? Vilka omfattas av offentlighetsprincipen, PSI-lagen och vilka bör omfattas av dessa? Vi som medborgare och skattebetalare i Sverige behöver veta hur offentlig sektor ser ut, hur den hänger ihop och hur den fungerar. Detta för att vi ska kunna göra informerade val och påverka samhället på det sätt vi vill i vårt vardagliga liv, arbete, civila engagemang och i val som nästa val år 2022 för Riksdagen, kommuner och regioner.

Handlingar.se är den öppna plattformen för smartare hantering av allmänna handlingar för myndigheter och medborgare. Under utvecklingen av Handlingar.se och dess pilotfas så har vi samlat på oss information om svenska myndigheter, bolag, ideella föreningar, råd och stiftelser som är ägda av det offentliga samhället. Det vill säga den del av samhället som ägs gemensamt av oss alla som skattebetalare. Men hur kommer det sig att ingen i Sverige vet hur många myndigheter, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar som finns? Och som vi som skattebetalare faktiskt finansierar? Och hur de hänger ihop? Och om någon vet om detta – varför delar denna eller dessa aktörer inte med sig av denna information för att skapa olika samhällsvärden? Vi vill göra vår del och uppmärksamma detta. Därför börjar vi öppna upp ett näringslivsregister och myndighetsregister som fokuserar på offentlig sektor och utvecklas på ideell basis.

Varför gör vi detta?

Vi gör detta för att hjälpa Sverige, offentlig sektor och oss som medborgare att få en komplett översikt över vilka organisationer som finns i offentlig sektor. Detta för att det till exempel ska bli lättare att se vilka organisationer som bör följa vilka lagar, vilka utgifter de har, vilka som bör lämna ut information enligt lagar, och så vidare. Vi gör också detta för att möjliggöra att dessa organisationer i eller kopplat till offentlig sektor och offentliga medel ska börja tillgängliggöra, öppna och dela information med varandra och offentligt för allmänheten.

Offentligt ägda bostadsbolag inom Sveriges Allmännytta är nya tillskott

Den senaste tillskotten av bolag som finns inlagda i registret är majoriteten av offentliga bostadsbolag som utgör stora delar av Sveriges Allmännytta och som själva även arbetar med ett digitaliseringsinitiativ. Flera myndigheter och offentliga bolag saknas fortfarande och för att vi ska kunna göra detta behöver vi din hjälp, oavsett din roll i samhället! Vi vill koppla detta initiativ till PublicBodies.org, Alaveteli.org, GovDirectory.org, Wikidata.org och OpenCorporates.com för att bidra och möjliggöra mer samhällsnytta i Sverige.

Vill du använda vårt öppna register? Ta del av datamängden idag via Dataportal.se! Vi välkomnar även donationer för projektet – håll koll på blogginlägg och nyheter som kommer snart!

Vi behöver din hjälp! Vad kan du göra?

Politiker

Ett förslag är agera för ett digitaliserat öppet verksamhetsregister som börjar med hela offentliga sektorn och sedan även inkluderar privat sektor och civil sektor. Idag hanterar SCB, SKR och Bolagsverket olika register med många gemensamma nämnare och överlappande information. Dessa register skulle må bättre av att hanteras offentligt, standardiserat och i samverkan med varandra. Lägg förslag och rösta för att ge Regeringen och relevanta myndigheter som SCB, DIGG, Verksamt (Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen) och SKR med hjälp av oberoende aktörer ska ha i uppdrag att sammanföra och tillgängliggöra ett offentligt och komplett verksamhetsregister om alla verksamheter inom offentlig sektor. Förslagsvis bör även icke-offentliga verksamheter t.ex. skolor och vårdgivare som finansieras av skattemedel inkluderas i registret och omfattas av offentlighetsprincipen. Ett register av detta slag kan enkelt sammanföras offentligt som öppen källkod och resultaten som publiceras som öppna data enligt EU-standarder som DCAT-AP som tagits fram av EU-kommissionen. Varför är detta viktigt? Detta kan hjälpa organisationer och människor att upptäcka blufföretag och andra organisationer som kan vara faror och kostsamma för andra i samhället. Kontakta oss för att spara samhället tid, smärta och skattepengar!

Myndigheter och offentliga tjänstepersoner

Hjälp oss fylla på och bidra med uppdaterad information till din verksamhet och information till underverksamheter på GitHub. Kontakta oss för instruktioner om hur du kan hjälpa till. Se även förslaget ovan till politiker om vad som kan hjälpa till att utforma en process och öppen samordning av detta register som datamängd.

Företag och ideella

Ditt företag kan komma i bättre kontakt myndigheter och deras verksamheter – välkommen att använda och bidra till Handlingar.se och vårt öppna register. Bidra gärna med erfarenheter, idéer och förslag på hur du kan använda dessa data.

Privatpersoner, forskare och journalister

Kan du hälpa till att samla in data och kan hjälpa till med automatiska webbskrapare? Vill du vara med att engagera dig i det internationella projektet publicbodies.org och koppla det till projekt som Wikidata (och GovDirectory.org) och Alaveteli? Ta kontakt med oss!

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om du har frågor, vill bidra eller behöver hjälp! Vi finns tillgängliga för frågor på:

E-post: handlingar@okfn.se

Mastodon: https://mastodon.se/@handlingar

Twitter: https://twitter.com/handlingar

Matrix: https://matrix.to/#/#handlingar.se:matrix.org

Open Knowledge Forum: http://discuss.okfn.org/c/local-groups/okse/

CivicTechSweden Forum: https://forum.civictech.se/tag/handlingar

Detta blogginlägg publicerades först vid: https://okfn.se/2021/11/01/vi-borjar-oppna-upp-det-offentliga-myndighetsregistret-och-naringslivsregistret/

The post Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret! appeared first on Om Handlingar.se.

Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se!

Posted on by Team Handlingar.se

Under året 2021 fyller Tryckfrihetsförordningen och därmed offentlighetsprincipen 255 år. Detta är viktigt då denna grundlag behöver digitaliseras för öppen och gratis digital tillgång till skattefinansierad information. På så sätt besparas offentlig sektor och skattebetalare pengar.

Vi gör detta för vi vill fira denna innovation från 1766 som möjliggjorde utveckling, insyn och demokrati fast på ett nutida sätt. Det går nämligen att tänka på offentlighetsprincipen som en instruktion för en nyskapande hantering av skattefinansierad information i svenska samhället. För dig som är tekniskt lagd kan du tänka på offentlighetsprincipen som ett enda stort utvecklargränssnitt (API) för att hämta ut och läsa av information från offentlig sektor. Handlingar.se gör detta möjligt via ett läs- och skriv-API som du hittar mer om här.

Vi firar detta ytterligare genom att ta in offentlighetsprincipen i den digitala värmen där den möter sitt digitala, hippa och mer populära lillasyskonet som heter öppna data. Detta gör vi genom att synliggöra Handlingar.se på den nationella portalen för öppna data som Dataportal.se och som drivs av DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning).

DIGG Dataportal.se

Därför börjar vi med att idag publicera en datamängd som är en översikt över alla förfrågningar om allmänna handlingar och dess utfall som gjorts via Handlingar.se. Det här kan vara intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor och vill få insikter om vilken information som efterfrågas av medborgare från din och andra verksamheter. Det går även att lära sig om hur andra myndigheter hanterar vissa typer av förfrågningar om allmänna handlingar och vad dessa resulterar i. För dig som är t.ex. journalist och forskare kan du få nya perspektiv för nyheter och forskningsartiklar. Och för dig som är företagare kan du få bättre koll på vad du kan ta del av och begära från offentlig sektor för konkurrensfördelar. Är du intresserad av att dra nytta av Handlingar.se för ditt arbete som journalist, forskare, företagare, kampanjledare eller din verksamhet inom offentlig sektor? Kontakta oss.

Vi behöver även hjälp att fortsätta bygga på Sveriges största och öppna myndighets- och bolagsregister. Vill du hjälpa till att t.ex. skrapa hemsidor och sammanföra data? Ta kontakt med oss för att prata samarbetsmöjligheter. Enligt Lantmäteriet kan öppna data generera 21 miljarder kronor i samhällsvärde – tänk då vad offentlighetsprincipen kan göra?

Psst…! Detta hade inte varit möjligt utan öppen källkod och lite hjälp. Vi vill tacka MetaSolutions som utvecklar EntryScape som öppen källkod och tillhandahåller denna möjlighet som tillåter 3 publicerade datamängder för öppna data och terminologier genom deras gratistjänst EntryScape Free.

Inlägget publicerades från början på: https://okfn.se/2021/10/18/nu-finns-handlingar-se-pa-dataportal-se/

The post Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se! appeared first on Om Handlingar.se.

Så här begär du ut en allmän handling med Handlingar.se!

Posted on by Elenor Weijmar

Offentlighetsprincipen gör det möjligt!

Har du någonsin funderat över hur mycket pengar din kommun betalade för den där nya byggnaden i staden?

Eller kanske har du läst en nyhetsartikel om en myndighets arbete och funderat på de omständigheter och fakta som ligger bakom artikeln?

Kanske är du intresserad av en fastighet i närheten av ditt hus, eller att du försöker avslöja fakta om något som hände för många år sedan.

Det här är bara några få exempel på när Offentlighetsprincipen kan vara bra att använda. Här i Sverige har vem som helst rätt att begära tillgång till information från offentligt finansierade organisationer.

Du kan be centrala och lokala myndigheter, sjukvården, försvaret, statligt finansierade skolor och tillsynsmyndigheterna för institutioner som välgörenhetsorganisationer, företag och andra organisationer om uppgifter och handlingar – och de måste svara.

Alla är inte medvetna om att de har denna rättighet, och om de gör det vet de ofta inte var de ska börja. Det är därför som vi 2018 startade Handlingar.se, en plattform som främjar användandet av Offentlighetsprincipen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att begära ut allmänna handlingar – det är din rättighet.

Korrespondensen med myndigheterna publiceras även på nätet så att andra kan dra nytta av dina resultat. Du bidrar till att göra offentlig information offentlig!

Vad kan du begära ut?

Notera att Offentlighetsprincipen och Tryckfrihetsförordningen omfattar din rätt att begära ut fakta och siffror, data och, ja… all registrerad information som offentlig sektor producerar i sin verksamhet, dock med vissa undantag.

Handlingar.se är inte till för att du ska begära ut information om dig själv eller annan privatperson. Det är inte heller platsen för luddiga, indirekta frågor eller förfrågningar om yttranden och åsikter. Dessutom är det ingen poäng att begära ut handlingar som organisationen inte innehar, eller som redan finns tillgängligt offentligt på deras hemsida.

Handlingar.se hjälpsidor finns det mer information om detta, liksom länkar till bra källor.

Hur gör man en förfrågan?

Vi startade Handlingar.se för att göra processen att begära ut allmänna handlingar enkelt och tillgängligt för alla.

Vi har sammanställt en guide nedan. Följ dessa steg så kan du också göra en begäran om allmän handling.

1. Gå till Handlingar.se

Handlingar.se är vår webbplats där du kan göra en begäran om allmän handling med stöd av Offentlighetsprincipen: du hittar Handlingar.se här.

2. Registrera eller logga in

Om det är första gången du använder webbplatsen måste du registrera dig för att Handlingar.se t.ex. ska kunna uppmärksamma dig när du får ditt svar.

Ange din e-postadress, namn (eller pseudonym, se SCB:s namnstatistik för tips på kombinationer) och ett lösenord till höger på sidan. Använd gärna en lösenordshanterare.  Kontrollera sedan din e-post för bekräftelselänken innan du kan fortsätta. Om du inte kan hitta e-postbekräftelsen, kontrollera din skräppostmapp.

Du behöver bara gå igenom denna process en gång. Om du har ett konto, och är inloggad på webbplatsen, är din begäran skickad så fort du klickar på “Skicka”-knappen.

3. Kontrollera att ingen annan redan har begärt ut den information du vill begära.

Innan du gör din förfrågan råder vi dig att söka via valfri sökmotor eller på Handlingar.se för att säkerställa att informationen inte redan har publicerats. Du ska inte begära ut handlingar som redan finns öppet publicerade, på Handlingar.se eller annan webbplats eller motsvarande.

Du kan använda sökrutan till höger på Handlingar.se hemsida för att kontrollera om uppgifterna redan finns på vår webbplats.

Sök efter namnet på den myndighet som du vill göra din förfrågan till.

4. Formulera din begäran

När du är säker på att ingen har gjort en likadan begäran tidigare, kan du göra din egen. klickar på den orangea knappen vid “Gör en begäran”

Skriv en rad som sammanfattar din begäran i form av en titel. Andra användare kan då hitta din förfrågan på plattformen om de söker efter liknande information.

Det finns några praktiska tips i högerspalten: se till att hålla ditt meddelande kortfattat och fokuserat. Det ger bäst resultat.

Ta inte med synpunkter eller klagomål: myndigheten är endast skyldig att svara på förfrågningar om information. Handlingar.se är inte en plattform för åsikter och tyckande.

Var noga med att ange ditt namn. Du har även rätt att vara anonym och kan istället ange en pseudonym under “Med vänlig hälsning”-signaturen. 

Förfrågningar gjorda via Handlingar. publiceras på webbplatsen samtidigt som förfrågningar skickas till den offentliga myndigheten.

5. Kontrollera din begäran

Klicka på “förhandsgranska din offentliga begäran” för att kontrollera att allt är som du vill innan du skickar den.

Om du vill ändra i din begäran, t ex lägga till eller ta bort, kan du klicka på “redigera denna begäran”.

När du är klar, klicka på “skicka förfrågan”.

6. Vänta på ditt svar

När myndigheten svarar kommer Handlingar.se att skicka ett automatiskt e-postmeddelande till dig. Svaret publiceras även på webbplatsen; ett e-postmeddelande kommer att innehålla länkar till svaret.

Du får kommentera svaret, och om myndigheten ber om klargörande kan du skicka en uppföljning kring din begäran om så skulle behövas. Om de behöver en postadress, kan du även lämna den privat till myndigheten.

I Sverige ska myndigheter svara “skyndsamt” vilket innebär 1-2 arbetsdagar. Om du inte har fått något svar inom rimlig tid, kommer webbplatsen automatiskt att skicka dig information om nästa steg som du bör ta.

Det är allt! 

En sista tanke

Många kommuner offentliggör proaktivt information som exempelvis kommentarer på planering – vilket innebär att en begäran som görs ovan av en person i exemplet inte skulle vara nödvändigt. Det är alltid bra att kontrollera deras hemsida först, för att spara tid, pengar och energi för både dig och myndigheten.

Om kommunen inte publicerar denna typ av information som en självklarhet, då kan processen att göra en begäran om allmän handling resultera i två saker.

För det första gör det kommunens svar offentligt, så att alla kan se det – och för det andra går det att visa att det finns en efterfrågan på denna typ av information. Din begäran kan visa på ett allmänt intresse för att din kommun ska börja publicera mer information.

Har du synpunkter och förslag inför kommande förbättringar av guiden välkomnar vi det med glädje! Mejla till info[snabel-a]handlingar[punkt]nu.

The post Så här begär du ut en allmän handling med Handlingar.se! appeared first on Om Handlingar.se.