Browse and search requests

  

About 456 FOI requests found

Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB
Response by Region Jönköpings län to Christer Hugosson on .

Awaiting classification.

Hej ! På grund av Covid-restriktioner kan det ta något längre tid att gå igenom begärda handling för sekretessbedömning. Vi återkommer när handlingar...
Hej, Går igenom förfrågningar och kan inte se att denna är besvarad. Vänligen bekräfta eller dementera. Mvh Cornelia Billberg Inköpsadministratör/R...
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Institutet för mänskliga rättigheter
Response by Ministry of Employment to Jan Ainali on .

Successful.

Hej, Institutet för mänskliga rättigheter har tilldelats organisations-numret 202100-7022.   Mvh, Anna-Lena -----Ursprungligt meddelande----...
Möjlighet till lönebidrag efter 65 år
Response by Employment Service to Annika on .

Successful.

Hej Annika! I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokume...
Hej Annika! Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning. Med vänliga hälsningar, Daniel La...
Kommunikation mellan Voi och Moderaterna
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Successful.

Hej, Jag beklagar att vårt svar dröjt något. Bifogat är den kommunikation som framkom vid genomgång mellan VOI och våra representanter. Med vänliga...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Follow up sent to Authority For Digital Management by Jacob Karlsson on .

Successful.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
Professur ansökan
Response by University Linköping to Anna Forsberg on .

Awaiting classification.

Hej Frida, Linköpings universitet uppfattar att du önskar ta del av samtliga dokument som ingår i Laura Korhonens ansökan om professur i LiU:s ärende...
Kvalitetskriterier och inköpspolicy
Response by The Modern Museum to Tore Danielsson on .

Successful.

Bifogar önskad handling. Hälsningar, Susana Myndighetsregistrator, arkivansvarig/Registrar, Archive manager Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm T...
Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Hej, bifogar efterfrågad policy. Med vänlig hälsning Carina Mattsson Verksamhetschef 010-242 41 38 | 0767-243 996 [e-postadress] Område inköp-mat...
Begäran om en organisationskarta/verksamhetskarta
Response by The Swedish Tax Agency to Kasem on .

Successful.

Hej, Bifogat finns IT-avdelningens organisationsschema som innehåller namn på avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen....
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Statistik om anmälningar och tips till DO 2021
Response by Equality Ombudsman to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Response by Malmö city to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej Enligt din förfrågan kommer här ett utdrag på Malmö stad leverantörsreskontra under jan-juni 2021. Malmö stad har en decentraliserad organisatio...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
Begäran om allmän handling
Response by Social Insurance to verkutospi on .

Successful.

Hej!   Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.   /Pernilla   Försäkringskassan Pernilla Gyllner Verksamhetsområdeschef...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Response by National Heritage Board to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Lista över utlandsmyndigheter
Response by Ministry for Foreign Affairs to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Det finns 109 utlandsmyndigheter: 93 ambassader, 9 Generalkonsulat och 7 representationer och delegationer. Se en lista över dessa bifogad....
Dear Arne Enclosed you will find the requested information. Should you have any further questions, please refer to your case nr 2021/1596/2.9.1 Best...
Dear Alexander, Enclosed to this email you will find the joint non-paper that you requested. Best regards, Linn Berggren -----Ursprungligt medde...