Browse and search requests

  

About 550 FOI requests found

Vad gör dom med MDFFS följer dom SFS 1999:175
Med vänlig hälsning Registrator DIGG – Myndigheten för digital förvaltning Agency for Digital Government 0771-11 44 00 www.digg.se -----Ursprunglig...
IVO beslut om förbud assistansverksamhet
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to Mats on .

Partially successful.

[1]Inspektionen for vard och omsorg Säkert meddelande / Protected message Ämne / Subject SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut...
Hej Janne, Bifogar lönelista enligt ditt önskemål. Vänliga hälsningar Maria -----Ursprungligt meddelande----- Från: Janne <[Registrators #1415 e-po...
Hej, Bifogar lönelista på controllers på stadsledningskontoret. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadsledningskontoret Persona...
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Response by Stockholm city to Malika Fernane on .

Successful.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Response by Stockholm city to Anstäld on .

Successful.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Lönelista Häggviksskolan
Response by Sollentuna municipality to Anders Persson on .

Successful.

Hej! Översänder uppgifter enligt begäran. Se bifogad fil.   Med vänlig hälsning     Morgan Svensson Löneadministratör Personalavdelning...
Hej!   Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för allmänheten, så är de redan offentliggjorda.   De informationsskylta...
Hej! 13 juni är datumet för kommunfullmäktiges sammanträde. Föredragningslista och handlingar hittar du på kommunens hemsida, [1]2022-06-13 Kommunf...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Response by Stockholm city to Rinkeby-Kista on .

Successful.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Verkshöjd för valdata
Response by Election Authority to Eric Luth on .

Partially successful.

Hej, Vi anser inte att det är någon verkshöjd i datat som presenteras på den aktuella sidan. Med glada hälsningar, -- Carl-Niclas Carl-Niclas Odenb...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Request to Malmö city by Mattias Axell. Annotated by Mattias Axell on .

Partially successful.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
IVO beslut om förbud PCR-test
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to Mats on .

Partially successful.

[1]Inspektionen for vard och omsorg Säkert meddelande / Protected message Ämne / Subject SV: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - IVO beslut...
Energy Charter Treaty
Response by Ministry of the Environment and Energy to Nico Schmidt on .

Partially successful.

I just sent you a link. Please call on phone if it doesn't work My phone is +46 8 405 4032 -----Ursprungligt meddelande----- Från: Björn Telenius S...
Hej Dag!   Här kommer olycksstatistik för följande sträckor:     Det finns endast från 2003-2020. Observera också att tabellerna visar dödad...
Hej! Ja, det stämmer, skyltar i naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm är upphovsrättsskyddade (och man kan nog anta att detsamma gälle...
Mål 296-22 - upphävande av beslut av IVO
Response by Administrative Court in Jönköping to Mats on .

Partially successful.

[1]Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message Ämne / Subject Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av beslut av...
Hej! Länsstyrelsen har upphovsrätt till våra naturreservatsskyltar och illustrationerna och kartorna på skyltarna omfattas av särskilda avtal med respe...
Hej Se nedan samt bifogade handlingar. Mvh Maria Wallin -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ullman Geijer Johanna (4004) <[e-postadress]> Skicka...
Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Hejsan, I nuvarande upphandling tillfaller konceptet Länsstyrelsen, för skyltar som producerats tidigare ligger det ofta hos producenten. Detta varier...
Hej Olle, Tack för din förfrågan! Bilägger två dokument som ger en bra överblick avseende användningen av Arbetsförmedlingens öppna API:er. 2022-0...