Browse and search requests

  

About 517 FOI requests found

Hej Tore! På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är svaret ja. Vill du använda material på någon skylt får du höra av d...
Hejsan, I nuvarande upphandling tillfaller konceptet Länsstyrelsen, för skyltar som producerats tidigare ligger det ofta hos producenten. Detta varier...
Hej Olle, Tack för din förfrågan! Bilägger två dokument som ger en bra överblick avseende användningen av Arbetsförmedlingens öppna API:er. 2022-0...
Antalet avskiljanden år 2021
Response by Higher Education Expulsions Board to Fille on .

Successful.

Hej! Högskolans avskiljandenämnd avgjorde under 2021 sex avskiljandeärenden. Uppgiften framgår av UKÄ:s årsredovisning, sidan 16 på länken nedan. UKÄ ä...
Lönelista för Anna Whitlocks gymnasium
Response by Stockholm city to Eddie Beneder on .

Partially successful.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Lönelista Sjöviksskolan
Response by Utbildningsförvaltningen to Suss N on .

Partially successful.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Hi,   Bolagsverket is not financed by taxes, we are a self-supporting authority and therefore we charge a cost for our products. The certificate t...
Hej, Översänder handlingen. Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionen Telefon: 010-441 00 00 Webbsida: www.vgregion.se -----Ursprungligt med...
Hi Maximillian!   Please see the answer to your questions below:       Total number The number of organisations with beneficial owner(s) 698...
Hej Steffan Bifogar efterfrågat ramavtal.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offen...
Dear Ms Margarida Silva,   I hearby send you the sixth and final email with the information you asked for regarding DSA.     Best regards,...
Hej Se bifogad dom från Kammarrätten i Göteborg, gäller begäran om hyresnivå på lokalhyresavtal. Med vänlig hälsning Patrik Gavander VD-stab Dokument...
Hej! Här kommer begärda handlingar. Trevlig helg!   Med vänlig hälsning Anders Burman, Teamledare AB FAMILJEBOSTÄDER INFORMATIONSFÖRVALTNING Box 921...
Kostnader för lokal
Response by Bromma municipal district administration to david andersson on .

Successful.

Hej, Har tittat på år 2014. Driftkostnaderna hamnade då på totalt 520 275, 86 kr Hyra: 311 971,44 kr Städ: 97 465,15 kr El: 83 636,14 kr Vatten...
Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket
Response by Stockholm city to Filip Lundin on .

Successful.

Hej! Skickar begärd handling. Med vänlig hälsning Torbjörn Hulting Arkiv och registratur Miljöförvaltningen, verksamhetsstöd Box 8136, 104 20 Stock...
Exchange with the EC
Response by Swedish Financial Supervisory Authority to Alexander Fanta on .

Successful.

Dear Mr Fanta,    Thank you for your email, Attached you will find the email correspondence between the Swedish Financial Supervisory Authority...
Hej Här kommer en investeringsplan och budget från vårt ekonomisystem i excelformat.   Med vänlig hälsning Inky Suomela     AISAB Ambula...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Municipality of Norrköping to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej!   Informationen till budgethandlingen kommer från många olika källor. VI har hjälp av vår kommunikationsavdelning som sammanställer och redig...
Exchange with NGO Thorn
Response by Ministry of Justice to Alexander Fanta on .

Successful.

Hej,   Du har begärt ut handlingar som rör NGO Thorn. Vänligen se bifogat.   Mvh Karolina   Karolina Kral Justice and Home Affairs Couns...
Kopia av extern utredning av IVO
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to Anna T on .

Successful.

Hej! Jag översänder begärd utredning. Med vänlig hälsning __________________________________________ Therese Dahlman Registrator VS Telefonväxel: 010...
Hej Vi hade missat alternativ 3 i frågan nedan och har nu tagit fram siffror som förhoppningsvis är till belåtenhet. Siffrorna ligger i 3 flikar en fö...
Inköp av mark och entreprenad tjänster
Response by Stockholm city to Mulham El Soudi on .

Successful.

Hej Du har begärt ut handlingar i ärende 2.8/2021/3270 vilket resulterat i 64 sidor. Kostnaden för detta är 158 kronor. Betalningen görs till: Idrotts...
Hej, Nej, jag har bara den i PDF. Med vänliga hälsningar Elizabeth Samane Stab Admin ___________________________________________ Nordvästra Skånes Va...
Hej!   Bifogat finner du de efterfrågade uppgifterna.   Med vänliga hälsningar HR   Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Fagerstagatan 15...
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet...