Browse and search requests

  

About 447 FOI requests found

Professur ansökan
Response by University Linköping to Anna Forsberg on .

Awaiting classification.

Hej Frida, Linköpings universitet uppfattar att du önskar ta del av samtliga dokument som ingår i Laura Korhonens ansökan om professur i LiU:s ärende...
Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Hej, bifogar efterfrågad policy. Med vänlig hälsning Carina Mattsson Verksamhetschef 010-242 41 38 | 0767-243 996 [e-postadress] Område inköp-mat...
Begäran om en organisationskarta/verksamhetskarta
Response by The Swedish Tax Agency to Kasem on .

Successful.

Hej, Bifogat finns IT-avdelningens organisationsschema som innehåller namn på avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen....
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Statistik om anmälningar och tips till DO 2021
Response by Equality Ombudsman to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
Begäran om allmän handling
Response by Social Insurance to verkutospi on .

Successful.

Hej!   Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.   /Pernilla   Försäkringskassan Pernilla Gyllner Verksamhetsområdeschef...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Response by National Heritage Board to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Lista över utlandsmyndigheter
Response by Ministry for Foreign Affairs to Jan Ainali on .

Successful.

Hej Jan, Det finns 109 utlandsmyndigheter: 93 ambassader, 9 Generalkonsulat och 7 representationer och delegationer. Se en lista över dessa bifogad....
Dear Arne Enclosed you will find the requested information. Should you have any further questions, please refer to your case nr 2021/1596/2.9.1 Best...
Dear Alexander, Enclosed to this email you will find the joint non-paper that you requested. Best regards, Linn Berggren -----Ursprungligt medde...
Söker intygande av Vårdexpressen
Response by Västra Götalandsregionen to Nils Hult on .

Successful.

Översänder härmed handling enligt begäran.   Med vänlig hälsning, Cecilia Larsson Administrativ Koordinator Mobil: 072-5017691 [1][e-postadre...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Response by Municipality of Katrineholm to Elenor Weijmar on .

Partially successful.

  Hej Eleonor,   Nedanstående lagersaldo hade centralförrådet per den 2020-05-31:         Med vänlig hälsning   Marie Myrbeck Con...
    [1]https://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kommunikationsenheten/kommunvapen/image001.gif Hej Elenor, Bifogar en sammanställning e...
Hej   Här kommer en aktuell lagersaldolista gällande det skyddsmaterial som fanns tillgängligt under maj 2020 och som fanns lagerlagt i vårt Nödla...
Förteckning över IT-system
Response by Höör municipality to Elenor Weijmar on .

Successful.

M v h Hans//   Med vänlig hälsning Hans Magnusson  IT-strateg Samhällsbyggnadssektor Södergatan 28 Telefon: 0413-284 99 Växel: 0413-280 00...
Hej Kieran! Jag har mottagit ditt mejl med begäran om utlämnande av handlingar och ska försöka besvara dina frågor nedan. Detta evenemang har ställts...
Till Jenny Weimer, Tack så mycket för hjälpen. Med vänliga hälsningar, Nathalie Jakobsson
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Response by Tidaholm Municipality to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej   Ni hade begärt ut leverantörsreskontra för jan 2019-dec 2020.   Jag bifogar detta här. OBS att vi inte har så bra koll på våra avtal so...
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Response by Skara municipality to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej Bifogar Skara kommuns leverantörsreskontra för 2019 & 2020 och kodplan för Skara kommun. Vi kan inte får alla fakturor med konteringen, om du har...
Hej Maria Här kommer efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Anette Christiernin Registrator [FORTE e-postadress för begäran om allmän han...