Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 85 förfrågningar funna

Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg
Svar från Region Kronoberg till Ylva Lundin den .

Inväntar klassificering.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har. Jag v...
Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar
Uppföljning skickades till Region Kalmar län av Ylva Lundin den .

Inväntar klassificering.

Till Camilla Håkansson, Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar. Med vänliga hälsningar, Ylva Lundin
Polisanmälning av NTF som saknas
Svar från Trafikverket till Johan Larsson den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk
Svar från Trafikverket till Solveig Krook den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen
Uppföljning skickades till Region Sörmland av Johan Larsson den .

Inväntar klassificering.

Till Hållbar Regional Utveckling, Men kära ni!! Ni kan ju börja med att läsa lite här på myndighetsportalen. Jag skulle ju inte skriva som jag gjort...
Önskan om att ta del av faktura från Hello Future
Svar från Skövde kommun till J Hammarlund den .

Inväntar klassificering.

[1]Skövde kommun Nu återkommer vi till dig i ditt ärende Hej! Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän handling. Skövde Ko...
Önskan om att ta del av fakturor från Hello Future
Svar från Kungsbacka kommun till J Hammarlund den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Tack för ditt meddelande med nummer 2024KC15331. Vi har skickat det vidare till berörd förvaltning som tar hand om det.   Med vänlig h...
Begäran om barnrättsarbete
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Er begäran och vårt önskemål om ett förtydligande för att kunna handlägga begäran. Svaret från er lämnas till: [1][Härnösands kommun e-postadress...
Begäran ordlistorna sv-en och en-sv som öppen data
Svar från Konkurrensverket till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Begäran om intern granskning skickad till Trafikverket av Hugo Johansson vid .

Inväntar intern granskning.

Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu har det snart gått ytt...
Hej Lennart!   Jag såg idag i detta ärende att du har svarat på min chefs Karl-Johans svar från den 9 februari samt även på Johan Lindbergs svar f...
Begäran om sekretessprövning
Svar från Melleruds kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner/harnosand om att den var 65 m...
Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MHF-bedrägeriet mot Tra...
Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande. Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på. Information om hur Justitiekansler...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite om jag inte får svar inom...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det här korrekt om inte ni lämn...
Öppna data om lekplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Treasury Notice 2023-11
Svar från Finansdepartementet till Nicholas Lee den .

Inväntar klassificering.

Dear Mr. Nicholas Lee, Please find attached, our earlier response to your request. Best regards, Marcus Sjögren Deputy Director Ministry of Finance...
Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen
Svar från Region Örebro län till Lisa Johansson den .

Inväntar klassificering.

Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?
Uppföljning skickades till Region Västernorrland av Lars Bengtsson den .

Inväntar klassificering.

Till Maria Oldenmark, Lite förtydligande komplettering kan vara lämplig slog det mig nu. I detta ärende https://handlingar.se/request/fraga_om_und...
PIAs / DPIAs related to FATCA
Begäran skickad till Finansdepartementet av Nicholas Lee den .

Mycket sena.

Dear Ministry of Finance, I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden'...