Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 41 förfrågningar funna

Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)
Uppföljning skickades till Försäkringskassan av Benny Johansson den .

Inväntar svar.

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Hej Matilda, Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvänd...
Hej Fredrik! Tack för ditt mejl. Vi återkommer till dig när vi tagit fram efterfrågad information. Om vi har några frågor återkommer vi. Vänliga hälsn...
Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.
Svar från Försvarsmakten till Christofher den .

Inväntar klassificering.

Hej! Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning. Ärendenummer för utlämningsärende är FM2023-15166....
Dear Marcus, I seem to have trouble opening the file you sent me. Could you send it again to [email address]? Alexander Fanta
Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Svar från Stockholms stad till Constantin Nottbeck den .

Inväntar klassificering.

Hej Constantin   De data du begär ut existerar inte i de format som du önskar och kan heller inte på ett enkelt sätt tas fram. Önskar du trots det...
SNOMED och fria alternativ
Svar från E-Hälsomyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej Vi har sedan tidigare skickat ut handlingar till er avseende er begäran nedan. En handling blev dock stoppad pga av för stor fil. Vi har försökt a...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Gävleborg till Jonas Bränning den .

Inväntar svar.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...
Leverantörsreskontra för september 2022
Tydliggörandet skickades till Region Sörmland av Jonas Bränning den .

Inväntar svar.

Till Leverantörsfaktura, Hej, tack för filen. Jag har tyvärr svårt att ladda ner filen så jag undrar om ni kan spara filen i ett nytt namn utan mella...
Till Funktion SOF Tillståndsenheten, Tack så mycket - vi tar gärna samtliga handlingar. Fakturan kan skickas hit: Nordic Express AB 5592161607 Jär...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Östergötland till Jonas Bränning den .

Inväntar klargörande.

Avslutat ärende FR-2113392 hos Region Östergötland. Vänligen se resultat nedan. Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontr...
Hej Jonas,   Översänder efterfrågad handling.     Vänlig hälsning, Emil _______________________________________________________________ L...
Öppna data om departementserien
Begäran skickad till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Försenad.

Jag hittade https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/ Jag önskar mig hela serien som öppen data i maskinläsbar...
Data om alla uppdrag
Svar från Socialdepartementet till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej Uppenbar Pseudonym! På grund av teknikaliteter kan handläggningen av din begäran att bli försenad. Vi jobbar på och återkommer så snart det går....
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Gotland till Jonas Bränning den .

Lyckades delvis.

Hej   Utdrag ur lev.reskontra enligt önskemål.   Notera att uppgift enligt nedan saknas i reskontran.   Ert kontonummer, Kontobeskrivning...
Enligt begäran.   Med vänlig hälsning Simon Wennstig Nämndsekreterare   Tel. 0511-32467 Växel. 0511-320 00 [1][e-postadress]   Skar...
Ramavtal markarbeten 2023-13
Begäran skickad till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping av Mikael Bertilsson den .

Mycket sena.

Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13 Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha in...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Skåne till Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Hej, Bekräftar härmed att Region Skåne har tagit emot din begäran. Vi kommer att handlägga den skyndsamt och återkomma så snabbt som möjligt. Med vän...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Kronoberg till Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Uppsala till Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Hej och tack för ditt meddelande.  Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Värmland till Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Västmanland till Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Tack för ditt mail!   Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor...
Leverantörsreskontra för september 2022
Begäran skickad till Region Halland av Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande. Den...
Öppna geodata om vandringsleder
Uppföljning skickades till Sundsvalls kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker...
Data om ordlistan med juridiska begrepp
Svar från Domstolsverket till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]> Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän...
Beslutsunderlag angående omplacering
Svar från Stockholms stad till Pierre den .

Inväntar klassificering.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...