Bläddra och sök bland förfrågningar (page 4)

  

Omkring 175 förfrågningar funna

Lönelista med samtliga anställda på Inera AB
Uppföljning skickades till Inera AB av Martin Nilsson den .

Framgångsrik.

Till hr, Tack för snabb hantering, handlingarna kom fram med posten. Med vänliga hälsningar, Martin Nilsson
Hej,  Bifogar handlingar. Mvh Registrator Bifogade bilagor Filnamn Storlek Anmälan (2).pdf 1.09 MB Anmälan (3).pdf 1.07 MB Anmälan (4).pdf 1...
Lönelista trafikkontoret
Svar från Stockholms stad till Nicklas Centring den .

Framgångsrik.

Hej Nicklas, vår personallista är för närvarande på 12 sidor. Handlingen lämnas därför gärna ut mot den fastställda kostnaden på 54 kr (den 10onde s...
Öppna data efterfrågas
Svar från Nordanstigs kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, Tack för dina synpunkter. Om kolumnen "sköts av" inte är ifylld betyder det att Nordanstigs kommun sköter driften av badplatsen. I övriga fall ang...
Hej Sara, här är vår senaste rapport om besöken på de centrala museerna (plus Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål): https:...
Lönelista för Huset på Höjden
Svar från Järfälla kommun till Maja den .

Lyckades delvis.

[1]Jarfalla Konfidentiellt Ämne OBS ÖPPNA EJ PÅ MOBIL/SÄKERTMEDDELANDE/Lönelista [2]Öppna meddelandet Du har fått ett konfidentiellt meddelande...
Hej! Här kommer lönelistan för alla anställda. Önskar en trevlig helg! Med vänlig hälsning, Louise Alm Administratör   Dir: 010-458 63 19 [mobilnum...
Lönelista Södersjukhuset
Svar från Södersjukhuset AB till Martin Nilsson den .

Framgångsrik.

Hej Här kommer önskad lönelista bifogad. Med vänlig hälsning Lotta Ländin-Robertsson HR-avdelningen Södersjukhuset -----Ursprungligt meddelande----...
Hej, Ledsen för sent svar. Det stämmer så som du skriver att numret för vart och ett av besluten är uppbyggt av departement/datum/ärendenummer. Jag be...
Hej, Nu har vi publicerat det efterfrågade materialet. Det kan laddas ner via nedanstående länk. https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/spraktjanster/...
Rålis parklek
Svar från Kungsholmens stadsdelsförvaltning till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej, De hade en budget på 2,1 Mkr både 2022 och även för 2023. Vänliga hälsningar Pernilla Barsaum Registraturen Kungsholmens stadsdelsförvaltning E...
Hej Översänder här efterfrågande allmänna handlingar. Med vänliga hälsningar, Samverkan Stockholmsregionen Samordningskansliet webb: www.samverkans...
Bandängens parklek
Svar från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning till david andersson den .

Lyckades delvis.

Hej David! Jag beklagar ett försenat svar på din begäran. Den har helt enkelt försvunnit i mitt mailflöde, den har kommit till rätt person enligt våra...
Hej, Bifogar begärda handlingar med detta mail. Enligt sekretesslagen ska myndigheter göra en sekretessbedömning av handlingar innan de lämnas ut. De...
Avslutat ärende BES-2266323 hos Stöd och service, Region Östergötland. Vänligen se resultat nedan. Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen -...
Lönelista Arlanda gymnasiet
Svar från Sigtuna kommun till Anders Persson den .

Framgångsrik.

Hej Anders Bifogar lönelistan här, Vänliga hälsningar Mass Khan [1][e-postadress] 08591 26200       Från: Anders Persson <[Registrator...
Lönelista skolsköterskor
Svar från Stockholms stad till Lena Norrman den .

Framgångsrik.

Hej   Så här ser lönestatistiken ut för skolsköterskor efter årets löneöversyn.     Hälsningar   Utbildningsförvaltningen Avdelningen f...
Handlingar kring Husbåten på Röskär
Svar från Karlstads kommun till Joakim Amoenus den .

Framgångsrik.

[1]Karlstads kommun Hej Här kommer svaret på ditt ärende "begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar kring Husbåten på Röskär", Ärendenumm...
Öppna data om stadsdelar
Svar från Varbergs kommun till Björn Hagström den .

Framgångsrik.

Hej, Testet med begäran om handlingar enl offentlighetsprincipen ser ut att fungerat bra! - från Björn via https://handlingar.se/ - från handlingar.se...
Öppna data strategi och handlingsplan
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer efterfrågade handlingar.   Med vänlig hälsning Stina Sjölén Ekonomiassistent Ekonomienheten Kommunstyrelseförvaltningen inom Här...
Avdelningar som öppna data
Uppföljning skickades till Region Västernorrland av Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Till Ann Holmström, FYI: Den här datan är på nivå 2. Se denna konversation om varför länkad data är stt föredra framför en död lista som bara blir ä...
Hej, Via den här länken hittar du samtliga kommunens styrande dokument, däribland Policy för upphandling och inköp (under rubriken Policy): https://h...
Projektledningsplan
Svar från Exploateringskontoret till Maria N den .

Lyckades delvis.

Hej Maria, Det går bra. Skicka oss projektets faktureringsuppgifter (orgnr, faktureringsadress och ev. att) och adress som handlingarna ska skickas t...
Transparens i processer
Svar från Centrala studiestödsnämnden till Fredrik den .

Framgångsrik.

Hej, När en låntagare aviseras om sina betalningar får hen en betalningsplan som visar aktuella förfallodatum för innevarande år samt de belopp som sk...
Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan
Svar från Danderyds kommun till Anders M den .

Lyckades delvis.

Hej Anders, Se bifogade handlingar för tidigare gällande detaljplan, från 1991. Ha en bra dag! Med vänlig hälsning Kontaktcenter   Danderyds...