Bläddra och sök bland förfrågningar (page 4)

  

Omkring 88 förfrågningar funna

Dear Mr Fanta,   Thank you for your request for information.   In accordance with Swedish legislation on access to documents please find enclo...
Hej Jonas,   Översänder efterfrågad handling.     Vänlig hälsning, Emil _______________________________________________________________ L...
SNOMED och fria alternativ
Svar från E-Hälsomyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej,   E-hälsomyndigheten har tagit beslut gällande användning av Snomed CT som begreppssystem inom ramen för den nationella läkemedelslistan, se...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Sörmland till Jonas Bränning den .

Framgångsrik.

Hej!   Se bilaga! 😊   Med vänliga hälsningar _______________________________   Carina Johansson Ekonomiassistent   Inköp Sörmland -...
Leverantörsreskontra för september 2022
Svar från Region Gotland till Jonas Bränning den .

Lyckades delvis.

Hej   Utdrag ur lev.reskontra enligt önskemål.   Notera att uppgift enligt nedan saknas i reskontran.   Ert kontonummer, Kontobeskrivning...
Enligt begäran.   Med vänlig hälsning Simon Wennstig Nämndsekreterare   Tel. 0511-32467 Växel. 0511-320 00 [1][e-postadress]   Skar...
Ramavtal markarbeten 2023-13
Begäran skickad till Aktiebolaget Bostäder i Lidköping av Mikael Bertilsson den .

Mycket sena.

Vi vill ta del av alla entreprenörers anbudshandlingar enligt Ramavtal markarbeten 2023-13 Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha in...
Hej, Super! Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Elenor
Hej [Authority name]! Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar. Om den finns på...
Medication, gender dysphoria
Begäran skickad till Region Stockholm av Rachel Sanger den .

Mycket sena.

Dear Region Stockholm, What medication will be prescribed to a gender-dysphoric girl of 16? Yours faithfully, Rachel Sanger
Leverantörsreskontra för december 2022
Svar från Stockholms stad till Fredrik den .

Inväntar klargörande.

Hej Fredrik, Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna. Stockholms stad tar ut en avgift för k...
Varaktigheten av anställningstävlingen
Svar från Nyköpings kommun till MarioDBK den .

Mycket sena.

Hej Sänder dig härmed svar på din fråga nedan: Hänvisar till vårat tidigare svar: Rekryteringsprocessen inom Nyköpings kommun tar olika lång tid....
Begäran om kontraktshandlingar avseende KOM-405140
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Mycket sena.

Hej! Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande Innovationsupphandlingen KOM-405140" har fått ärendenummer TRV 2023/18008. Vi...