Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

  

Omkring 107 förfrågningar funna

This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Bidrag till Propell sen 2004
Svar från Hudiksvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klargörande.

Hej, Det finns inga handlingar i vårt kommunarkiv som rör din förfrågan för året 2004. Vänliga hälsningar Kommunarkivet Hudiksvalls kommun Besöksadr...
Offentliga upphandlingar statistik
Svar från Försvarsmakten till Anders den .

Inväntar klassificering.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...
Lönelista samtliga anställda hos PTS
Svar från Post- och telestyrelsen till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Här kommer den begärda lönelistan. Vänliga hälsningar, ___________________________   Siamak Dehghan HR-administratör Post- och telestyrelsen...
Lönelista avd 64, 74 och barnakuten
Svar från Södersjukhuset AB till Anna den .

Inväntar klargörande.

Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker. Vi mailar inte den typen av information så du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på...
Lönelista för Miljöenheten
Svar från Region Stockholm till Fredrin den .

Inväntar klassificering.

Hej! Här kommer uppgifterna. Med vänlig hälsning Registraturen Nina Kallin Huvudregistrator Kansli Direkt: 08-123 142 17 E-post: [e-postadress] Re...
Polisanmälning av NTF som saknas
Uppföljning skickades till Trafikverket av Johan Larsson den .

Inväntar klassificering.

Kom igen nu verket!! Ni skrev för över en månads sen "Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt"!!!!!!! Är de okej att lpåta mig vänta i öv...
Offentliga upphandlingar statistik
Uppföljning skickades till Försvarets materielverk av Anders den .

Mycket sena.

Ursäkta om jag var otydlig, jag skulle vilja ha denna information från FMV också. Tack och med vänlig hälsning, Anders
Hej! Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker (infektionsavdelningen på Södersjukhuset), är det enbart yrkeskategori och lön du är intresserad a...
Generaldirektörens instagramposter

Inväntar klassificering.

Hej igen,   I den ifrågavarande begäran om utlämning av allmän handling så har MSB lämnat ut handling i den form och det skick vi förvarar handlin...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Ärendehantering
Svar från Marks kommun till Sandra Brych den .

Mycket sena.

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande. Med vänlig hälsning Marie...
Ärendehantering
Svar från Socialstyrelsen till Sandra Brych den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Vi måste be dig om att förtydliga vilka allmänna handlingar det är som du begär ut innan vi kan gå vida...
Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Jönköping
Uppföljning skickades till Region Jönköpings län av Ylva Lundin den .

Inväntar klassificering.

Till Elise Björn, Först vill jag be om ursäkt för att du förra gången blev kallad Björn Elise men det var inte jag som skrev så utan systemet Handli...
Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg
Svar från Region Kronoberg till Ylva Lundin den .

Inväntar klassificering.

Hej! Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt. I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmä...
Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar
Uppföljning skickades till Region Kalmar län av Ylva Lundin den .

Inväntar klassificering.

Till Camilla Håkansson, Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar. Med vänliga hälsningar, Ylva Lundin
Utredning av ekonomiska oegentligheter hos MHF efter visselblåsning
Begäran om intern granskning skickad till Trafikverket av Hugo Johansson vid .

Inväntar intern granskning.

Jag saknar fortfarande svar på de frågor jag ställde 24 januari och därefter kände mig nödgad att upprepa några dagar senare. Nu har det snart gått ytt...
Begäran om sekretessprövning
Svar från Melleruds kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...
Anders Ljungberg gav 13 februari svar enligt citatet nedan rörande NTF-bedrägeriet mot Trafikverket men gjorde det i ärendet om MHF-bedrägeriet mot Tra...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite om jag inte får svar inom...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det här korrekt om inte ni lämn...
Öppna data om lekplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Treasury Notice 2023-11
Svar från Finansdepartementet till Nicholas Lee den .

Inväntar klassificering.

Dear Mr. Nicholas Lee, Please find attached, our earlier response to your request. Best regards, Marcus Sjögren Deputy Director Ministry of Finance...
Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?
Uppföljning skickades till Region Västernorrland av Lars Bengtsson den .

Inväntar klassificering.

Till Maria Oldenmark, Lite förtydligande komplettering kan vara lämplig slog det mig nu. I detta ärende https://handlingar.se/request/fraga_om_und...
PIAs / DPIAs related to FATCA
Begäran skickad till Finansdepartementet av Nicholas Lee den .

Mycket sena.

Dear Ministry of Finance, I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden'...