Bläddra och sök bland förfrågningar (page 3)

  

Omkring 105 förfrågningar funna

Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen
Begäran om intern granskning skickad till Arbetsmiljöverket av Linda Korhonen vid .

Inväntar intern granskning.

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar. Jag...
Separationsvåld, eftervåld och föräldraalienation
Uppföljning skickades till Socialdepartementet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Till Ola Florin, Hej Tack för svar. Ja, jag önskar svar digitalt. Jag önskar i första hand 3 utdrag (ett per sökord) och gärna från 2005. Jag ön...
Upphandlingsunderlag Ref 2.5-2022-05134
Svar från Vetenskapsrådet till Joakim den .

Inväntar klassificering.

Hej, I nedanstående länk finner du de handlingar du begärt ut. https://vr.box.com/s/mx82opgu9fyf8pird7rwe58r1jq4pcg5 Notera att länken förfaller om...
Allvarliga brister i lagrummet?
Uppföljning skickades till Försäkringskassan av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar på bekräftelse att ni mottagit ärendet. Enligt lag måste ni svara skyndsamt och ni är nu sena i detta ärende. Om utlämnandet är förknippat...
Mailkorrespondans
Svar från Kalmar kommun till Christer Hugosson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för att du hör av dig till oss! Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår e-tjänst:  [1]https://minasidor....
Lönelistor Lindsdalskolorna
Svar från Kalmar kommun till Christer Hugosson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för att du hör av dig till oss! Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår e-tjänst:  [1]https://minasidor....
Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings kommun
Svar från Linköpings kommun till anonymbegäran den .

Inväntar klassificering.

Kontakt Linköping KC-2312-07168 Hej Här kommer svaret på din fråga.    Fråga: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista/Novemberstatistik...
Förfrågan om instruktion
Begäran skickad till Myndigheten för digital förvaltning av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag önskar begära ut eller få en länk till instruktionen eller liknande som ligger bakom följande: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovriga-nyheter-f...
Vem ansvarar för öppna data om svenska språket?
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Jag fick nyligen svar från Arbetsmiljöverket att de inte har koll på sina egna begrepp, oaf inte i form av en vokabulär...
Öppna data om statens utgiftsområden
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/...
Hyra stora ängby 1:1
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Mycket sena.

Hej,   Tack för ditt mail till Fastighetskontoret. Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar ditt ärende och åte...
Tack för svar! Okej, har ni i dagsläget en arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar i elektroniskt format att dela...
Hej, Vi behöver din adress för att kunna skicka handlingarna till dig. Med vänlig hälsning Registrator Digg – Myndigheten för digital förvaltning Ag...
Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om den finns på er hemsida så räc...
Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om den finns på er hemsida så räc...
Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar. Om den finns på er hemsida så räc...
"Fastighetstjänster markarbeten Lidköpingskommun"
Svar från Lidköpings kommun till Mikael Bertilsson den .

Hanterat genom post.

Hej, Tack för att du kontaktar Lidköpings kommun. Vi startar ditt ärende så fort som möjligt. Ditt ärende begäran enligt Offentlighetsprincipen - "...
Ny motorcykel Försvarsmakten
Uppföljning skickades till Försvarsmakten av Kontroll den .

Hanterat genom post.

Till EXP-HKV, Vänlig skicka dokumentet till FMCK Uppsala Försvarsmakten, Luftstridsskolan, Box 645 751 27 Uppsala Med vänliga hälsningar, Kon...
Anbud It-konsultförmedlartjänst 2019
Svar från Polismyndigheten till Elenor den .

Inväntar klargörande.

Hej!   Vänligen se bifogat, Polismyndighetens svar på er begäran om allmän handling.     Med vänlig hälsning, It-avdelningen/Avdelningskans...
Hej,   Jag är hemma med sjukt barn.   Med vänliga hälsningar, Therese Ardenstedt    
Uppgifter om övning mot terrorism.
Svar från Försvarsmakten till Mikael Johansson den .

Hanterat genom post.

  Hej!   Försvarsmaktens högkvarter har med anledning av Din begäran om ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut, tillhörande ärende FM2023-...
Hej, Här kommer våra svar på dina frågor. ? Jag önskar även kontaktinformation till den som har ansvaret för digitalisering/APIer/öppna data hos er....
Öppna data om alla regeringens beslut
Begäran skickad till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Snubblade över det här beslutet och ser att: * det verkar vara länkröta på originallänken * det finns inget tydligt id på det * det är ingen struktu...
Hej igen!   Bifogar svar nedan (kursiv stil) från trafikansvariga på Sollentuna kommun rörande din begäran om att ta del av lokala trafikföreskrifte...
Tack för ditt meddelande!    Vi besvarar inkommande e-post i tur och ordning och vår målsättning är att du ska få ett svar samma dag, dock senast...