Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan
Tydliggörandet skickades till Danderyds kommun av Anders M den .

Mycket sena.

Till Kontakt, Detaljplanen jag efterfrågar gäller alla fastigheter på ön Tranholmen och den vann laga kraft 1991-05-30. Kan det vara så att planen fi...
Leverantörsreskontra för augusti 2022
Begäran skickad till Danderyds kommun av Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande. Den d...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?