Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan
Tydliggörandet skickades till Danderyds kommun av Anders M den .

Mycket sena.

Till Kontakt, Detaljplanen jag efterfrågar gäller alla fastigheter på ön Tranholmen och den vann laga kraft 1991-05-30. Kan det vara så att planen fi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?