Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 107 förfrågningar funna

Hej Tack för ditt meddelande. Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som kommer till funktionsbrevlådan efter klockan 15.00 hantera...
Ger vi av våra skattepengar till MHF och NTF?
Svar från Region Värmland till Lena Johansson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Får MHF och NTF bidrag av oss?
Uppföljning skickades till Västra Götalandsregionen av Anders Eriksson den .

Mycket sena.

Till Anne Svensson, Jag har inte ens fått en mottagningsbekräftelse efter 12 dagar. Har mitt meddelande kommit fram? Med vänliga hälsningar, Ande...
Fakturaunderlag stomkompletteringsentreprenad slussen bussterminal
Svar från Exploateringskontoret till Joel K den .

Inväntar klassificering.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.   Med vänlig hälsning   Exploateringskontoret, Stockholms stad Registraturet Box 8189, 104...
Lönelista med samtliga anställda
Svar från E-Hälsomyndigheten till Martin Nilsson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Tack för ditt mejl! Här kommer önskad handling bifogad, hör av dig om du önskar något annat eller har några frågor. Med vänlig hälsning, Sanna...
The MFA has received your request and will get back to you. Best regards Arvid Gerge Desk Officer Ministry for Foreign Affairs Legal Secretariat 103...
Reports on incidents relating to wolf hunting in Sweden
Svar från Polismyndigheten till Ms mills den .

Inväntar klassificering.

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Stödjer vi MHF och NTF med skattebidrag
Svar från Region Västmanland till Ulf Eriksson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Gällande åren från 2020 och framåt har Region Västmanland betalat ut organisationsbidrag om 400 000 kr till NTF Västmanland för åren 2020, 2021,...
Lönlista
Svar från Inera AB till Sahar Amdouni den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi har inga "Informatiker" eller "Hälsoinformatiker" så jag bifogar bara heltidslöner för de Informationsarkitekter vi har anställda. Informati...
Ger ni bidrag till NTF?
Svar från Region Gävleborg till Lisa Olofsson den .

Inväntar klassificering.

Bifogat i Mail 2: ·         Ansökan inför verksamhetsår 2022, redovisning av år 2020. ·         Ansökan inför verksamhetsår 2021, redovisning av år...
Uppföljning status SFS 1999:175
Begäran till Regeringskansliet av Magnus Sälgö. Kommenterad av Magnus Sälgö den .

Inväntar intern granskning.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande. Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på. Information om hur Justitiekansler...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Svar från Stockholms stad till Jonas Malm den .

Inväntar klassificering.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...
Metadata om naturvårdsverkets öppna datamängder
Svar från Naturvårdsverket till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Naturvårdsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att hantera det så snart som möjligt.   The Swedish Environmental Prot...
Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk
Svar från Trafikverket till Solveig Krook den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Hej, Din begäran har fått dnr 15-24/1040. Vi återkommer med svar så fort som möjligt. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkmin...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Uppföljning skickades till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Mycket sena.

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, David Svensson
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...
Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Utredningarna om bidragsfusk hos NTF och MHF; begäran om handlingar
Svar från Trafikverket till Eva Svensson den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Representationsuppgifter mm
Svar från Exploateringskontoret till VB den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Konsekvensbedömning, Unikum
Svar från Uppsala kommun till J Johnson den .

Inväntar klassificering.

Hej Jon Arvid, Här kommer din begäran, UBN-2023-01385-2. Med vänlig hälsning Ann-Kristine Hjelte Registrator Enheten för registratur _______________...