Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 71 förfrågningar funna

#inte1barntill
Begäran av kopior av handlingar
Svar från Österåkers kommun till Susanne Säfström-Markebjer den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Tack för att du kontaktar Österåkers kommun.   Det här är ett automatiskt svarsmail.   Vi har tagit emot ditt ärende. Vårt mål är...
Uppgifter om kurs
Svar från Region Värmland till Mikael Johansson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. Vänliga hälsningar, Region Värmland We have received your e-mail and will...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Uppföljning skickades till Försvarsmakten av Mikael Johansson den .

Mycket sena.

Till EXP-HKV, Hej Vad är anledningen till att svaret dröjer? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Svar från Polismyndigheten till Mikael Johansson den .

Inväntar klassificering.

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Dokumentationsskyldighet - FFFS 2018:10
Svar från Finansinspektionen till Anders Svensson den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Du har i e-postmeddelande den 7 augusti 2023 ställt en fråga till FI angående ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande...
Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1
Svar från Riksdagsförvaltningen till Mattias Axell den .

Inväntar klassificering.

Hej, Översänder önskade dokument, se bilagor. Med vänlig hälsning Virpi Torkkola Utskottsassistent • Justitieutskottet • Riksdagsförvaltningen Tel...
Statistik socialtjänsten, domar
Svar från Älvsbyns kommun till Josefine Beckasin den .

Inväntar svar.

Hej, Jag har skickat frågan vidare till verksamheten som tar fram underlaget, återkopplar hur många sidor begäran kommer att avse. Tim Berggren Kval...
Statistik för domar, individ och familj
Svar från Ängelholms kommun till Josefine Beckasin den .

Inväntar svar.

Hej ,   Tack för att du kontaktat oss! Jag har fått din begäran om att få utfall på samtliga domar i ärenden hos individ och familj år 2021 samt...
Hej, Din begäran har fått dnr 15-23/1579. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkminnen -----Ursprungligt meddelande----- Från:...
EU Open Source Policy Summit
Begäran skickad till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar svar.

The EU Open Source Policy Summit 2024 2 February, Brussels börjar närma sig. I linje med regeringens digitaliseringsstrategi och arbete för mera öppn...
Hej, Jag vill härmed bekräfta att vi har mottagit din begäran som inkom idag. Vi vill dock informera dig om att det kommer att ta lite tid innan vi ka...
Hej!  Länsstyrelsen Västernorrland har tagit emot din e-post. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Har du ställt frågor i e-posten så å...
Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1
Svar från Justitiedepartementet till Mattias Axell den .

Inväntar klassificering.

Hej Mattias, Se bifogat promemoria för regeringens överläggning med justitieutskottet om Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och...
Öppna data om parkeringszoner
Svar från Sollentuna kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Vi har mottagit din komplettering i begäran och utreder saken vidare. Vi återkommer med svar snarast möjligast. Mvh arkivarie samhällsbyggnadsavdelnin...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Försenad.

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.sollentuna.se/contentassets/57...
Ärenden relaterade till Bokio Group
Uppföljning skickades till Konsumentverket av Elenor den .

Inväntar klassificering.

Hej, Förstår. Skulle ni kunna skicka till [email address] ? Med vänliga hälsningar, Elenor
Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar
Svar från Stockholms stad till Constantin Nottbeck den .

Inväntar klassificering.

Hej Constantin Din begäran om utlämnande av ansökningar gällande halltider består uppskattningsvis av cirka 1 500 sidor till en kostnad av cirka 3 000...
Avdelningar som öppna data
Svar från Region Västernorrland till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium. Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag. Därefter förde...
Statistik om RUT-avdrag
Svar från Skatteverket till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej! Vi har tagit emot ditt mejl och kommer att svara så snart vi kan. Om du vill kontakta Skatteverket i det här ärendet, ange följande ärendenummer...
Föreningsregister som öppna data
Uppföljning skickades till Ragunda kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni måste svara mig skyndsamt i ärenden om utlämning av data. Vad händer? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det? Om utlämnandet är förknippat med en...
Uppgifter om övning mot terrorism.
Svar från Säkerhetspolisen till Mikael Johansson den .

Inväntar klassificering.

Säkerhetspolisens beslut finns bifogat.   Med vänlig hälsning, Säkerhetspolisen   Sakerhetspolisen beslut Datum: 2023-08-31 Mottagare: Dia...
Uppdrag till rapport
Svar från Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi till Mikael Johansson den .

Mycket sena.

  Hej,   Du har begärt att få ta del av förfrågan från SÄPO med diarienummer FOI-2022-51:1. FOI bedömer att handlingen inte omfattas av sekretes...
Transparens i svenska myndigheter
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej,   Beslut i ärenden om tillsatta tjänster kan sökas fram i Regeringskansliets diarium som även innehåller ett HR-diarium.   Diariet utgör...