Uppföljning status SFS 1999:175

Magnus Sälgö gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Väntar på en intern granskning från Regeringskansliet om deras hantering av denna begäran.

Till Regeringskansliet,

dec 2022 frågade jag om status för ett projekt SFS 1999:175 som staten drivit > 20 år utan att leverera och Regeringskansliet har jobbat med i 6 år och inte har någon information att dela

se https://github.com/salgo60/LagrummetLigh...

Vad är status idag 2023 efter 6 månader? När kommer leverans? Var kan vi följa arbetet?

Med vänlig hälsning,

Magnus Sälgö

Min ref https://github.com/salgo60/LagrummetLigh...

JU KRIM, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej Magnus!

 

Tack för ditt mejl, se bifogat brev för svar.

 

Med bästa hälsningar,

Pontus Abado Nilsson

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Magnus Sälgö <[1][Registrators #1943 e-postadress]>

Skickat: den 1 juli 2023 07:16

Till: FA Registrator <[2][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppföljning status SFS
1999:175

 

Till Regeringskansliet,

 

dec 2022 frågade jag om status för ett projekt SFS 1999:175 som staten
drivit > 20 år utan att leverera och Regeringskansliet har jobbat med i 6
år och inte har någon information att dela

 

se
[3]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Vad är status idag 2023 efter 6 månader? När kommer leverans? Var kan vi
följa arbetet?

 

Med vänlig hälsning,

 

Magnus Sälgö

 

Min ref
[4]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #1943 e-postadress]

 

Är [7][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1943 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
4. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1943 e-postadress]
7. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
10. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Magnus Sälgö lämnade en anteckning ()

Verkar som denna förfrågan gett upphov till
Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation

https://github.com/salgo60/LagrummetLigh...