Till Regeringskansliet,

dec 2022 frågade jag om status för ett projekt SFS 1999:175 som staten drivit > 20 år utan att leverera och Regeringskansliet har jobbat med i 6 år och inte har någon information att dela

se https://github.com/salgo60/LagrummetLigh...

Vad är status idag 2023 efter 6 månader? När kommer leverans? Var kan vi följa arbetet?

Med vänlig hälsning,

Magnus Sälgö

Min ref https://github.com/salgo60/LagrummetLigh...

JU KRIM, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej Magnus!

 

Tack för ditt mejl, se bifogat brev för svar.

 

Med bästa hälsningar,

Pontus Abado Nilsson

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Magnus Sälgö <[1][Registrators #1943 e-postadress]>

Skickat: den 1 juli 2023 07:16

Till: FA Registrator <[2][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppföljning status SFS
1999:175

 

Till Regeringskansliet,

 

dec 2022 frågade jag om status för ett projekt SFS 1999:175 som staten
drivit > 20 år utan att leverera och Regeringskansliet har jobbat med i 6
år och inte har någon information att dela

 

se
[3]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Vad är status idag 2023 efter 6 månader? När kommer leverans? Var kan vi
följa arbetet?

 

Med vänlig hälsning,

 

Magnus Sälgö

 

Min ref
[4]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #1943 e-postadress]

 

Är [7][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1943 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
4. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1943 e-postadress]
7. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
10. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...