Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 49 förfrågningar funna

Dear Mr de Bengy,   Regarding your requests for information pertaining to Gavi and the Global Fund to Fight Giv/Aids, TB and Malaria – please find...
Arkivbeskrivning
Svar från Polismyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej igen! Jag ber om ursäkt men jag hänvisade till fel lagrum i tidigare meddelande. Det ska vara 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen och inget annat...
Fakturor eller avtal från Canucci?
Svar från Region Västerbotten till J Hammarlund den .

Informationen fanns ej.

Hej! Jag har sökt i vårt upphandlingssystem och regionens diarium samt stämt av med leverantörfaktureringsavdelningen och vi hittar inget om företag C...
Jag läste upp lite på formatet och hittade följande: https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf Däri beskrivs en konvertering till ett nyare format T...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Det finns inte någon sådan handling i kommunen. Med vänlig hälsning Härnösands kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Uppenbar Pseud...
Kontaktuppgifter till Svenska organisationer i näringlivsregistret
Uppföljning skickades till Bolagsverket av Tord Dellsén den .

Nekad.

Hej och tack för svaret, jag är inte intresserad av att köpa information Vänliga hälsningar, Tord
Statistik om suicid och fängelse för folk med NPF
Svar från Socialstyrelsen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Jag har fått dina frågor vidarebefordrade till mig. Vi har ingen färsk eller specifik statistik när det gäller just dina frågor. Bifogar en rapp...
Mailkorrespondans
Svar från Kalmar kommun till Christer Hugosson den .

Nekad.

Hej, Tack för att du hör av dig till oss! Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår e-tjänst:  [1]https://minasidor....
Vem ansvarar för semantisk interoperabilitet?
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Vi har tagit emot ditt mejl där du vill veta vem som ansvarar för semantisk interoperabilitet på Regeringskansliet, så att du kan följa ar...
Vokabulär med begrepp som öppen data
Svar från Arbetsmiljöverket till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej, Du har efterfrågat "en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som kan maskinläs...
Hej Allmänna handlingar är kopplade till statligt finansierade myndigheter. Skansen är en stiftelse och därav har vi inte denna typ av tillgängliga...
Förklaring av begrepp i öppna data
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Jag har pratat med våra utvecklare nu och vi har bestämt att vi tar med oss din fråga in i arbetet med utveckla hela verksamheten med öppna data...
Begäran om öppen data om svenska språket
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Idag har vi ingen uttalad digitaliseringsstrategi. Tillgängliggörande genom digitalisering och digitisering är dock en stor del av vår verksamhet...
Hej Sara, Tack för din fråga. Vi ber dig att först vända dig till kommunen då vi går som övrig stiftelse och det är oklart om det räknas som tillhörand...
Hej   För närvarande arbetar Blekinge museum med en arkivbeskrivning som planeras vara klar under nästa år. Någon tidigare arkivbeskrivning finns...
Hej! Tack för din fråga. Stiftelsen Upplandsmuseet arbetar för närvarande med en arkivbeskrivning som planeras vara färdigställd under 2024. Någon tid...
Hej, Bifogat finner du efterfrågat beslut. Med vänliga hälsningar, ________________________________ Kaj Calissendorff Jurist Forskningsstöd FOI Tot...
Det här är inte till oss. Hälsningar STIFTELSEMEDEL.SE Tor-Björn Willberg Skickat i all hast från luren...
Hej! Vi har emottagit din begäran om " kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar". Nu har du mejlat ett...
Hej Sabrina, Din begäran har besvarats av Mellanöstern och Nordafrikaenheten på Utrikesdepartementet den 27 oktober 2023. Du fick bifogat besked och...
Hej,   Digg har inte idag den data som du har begärt i det begärda formatet. Digg har undersökt förutsättningarna för att konvertera data till det...
Hej, Det finns inga allmänna handlingar som motsvarar din begäran hos Arbetsmarknadsdepartementet. Med vänlig hälsning Lisa Willman Arbetsmarknadsd...
Hej, Du har begärt att få ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeisk...
Hej,   Vänligen se bifogat besked angående din fråga om utlämnande av handlingar rörande Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien. För...
HSA katalog som öppen data
Svar från Inera AB till Uppenbar Pseudonym den .

Nekad.

Hej! Informationen i HSA ägs av respektive ansluten organisation och kan inte lämnas ut av Inera. Begäran måste alltså riktas till respektive informat...