Till Stiftelsen Blekinge Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Blekinge museum, Stiftelsen Blekinge Läns Museum

Hej!

 

Tack för att du kontaktat Blekinge museum! 

Vanligen återkopplar vi samma dag eller närmaste vardag efter helger. 

 

Aktuella öppettider, kontaktuppgifter och annat hittar du på
[1]www.blekingemuseum.se

Thank you for contacting Blekinge Museum.
Normally you get feedback the same day but during weekends an holidays, it
may take some time before we respond.

Med vänlig hälsning/Best regards

BLEKINGE MUSEUM

References

Visible links
1. http://www.blekingemuseum.se/

Karin Ehnberg, Stiftelsen Blekinge Läns Museum

Hej

 

För närvarande arbetar Blekinge museum med en arkivbeskrivning som
planeras vara klar under nästa år. Någon tidigare arkivbeskrivning finns
tyvärr inte.

 

Med vänlig hälsning

Blekinge museum
Karin Ehnberg

Antikvarie/arkivarie           

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[1][Registrators #2066 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Blekinge museum <[2][Stiftelsen Blekinge Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller
beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Blekinge Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller
beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[4][Registrators #2066 e-postadress]

Är [5][Stiftelsen Blekinge Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Blekinge Läns Museum? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:
[7]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[8]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2066 e-postadress]
2. mailto:[Stiftelsen Blekinge Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2066 e-postadress]
5. mailto:[Stiftelsen Blekinge Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers