Till Stiftelsen Bohusläns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Matilda Porse, Stiftelsen Bohusläns Museum

1 Bilaga

Hej Sara,
Jag jobbar för närvarande på en uppdatering av museets arkivbeskrivning då nuvarande är över 20 år gammal. Kärnan i den är på många sett densamma som nu, men måste ändå påpeka att mycket har förändrats bland avdelningarna och verksamheterna under åren. Bland annat har museet både hunnit ansluta sig och gå ur västarvet.
Hoppas ändå att du kan dra någon nytta av den.

Allt gott!
Matilda Porse
Arkivarie
0522-65 65 47
 
Bohusläns museum
Postadress: Box 403, 451 19 Uddevalla
Besöksadress: Museigatan 1, 451 50 Uddevalla
Mailadress e-faktura (PDF): [e-postadress]
www.bohuslansmuseum.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info <[Stiftelsen Bohusläns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 1 december 2023 10:14
Till: Matilda Porse <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2067 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Info <[Stiftelsen Bohusläns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Bohusläns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2067 e-postadress]

Är [Stiftelsen Bohusläns Museum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Bohusläns Museum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------