Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev framgångsrik.

Till Statens museer för världskultur,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Din epost har kommit in till Världskulturmuseerna, där Etnografiska
museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet ingår.
Vi hanterar och besvarar ditt meddelande så snart vi kan. Denna adress
bevakas under helgfria vardagar.

För frågor gällande besök, kontakta museernas receptioner:
Etnografiska museet: tel 010-456 12 99
Medelhavsmuseet: tel 010-456 12 98
Östasiatiska museet: tel 010-456 12 97​
Världskulturmuseet: tel 010-456 11 79

För mer information om utställningar och program på museerna, se våra
hemsidor: 
[1]Besök - Världskulturmuseerna (varldskulturmuseerna.se)

  

Vänliga hälsningar och varmt välkommen till Världskulturmuseerna,

Registrator
Statens museer för världskultur
tel: 010-456 1102

Hello,

The National Museums of World Culture have received your email and will
get back to you shortly. If you have questions about Museum opening hours
or need to contact the museum receptions, please see above.

The National Museums of World Culture operates Världskulturmuseet in
Gothenburg and Etnografiska museet, Östasiatiska museet and
Medelhavsmuseet in Stockholm.
Best regards,

The Registrar's Office

The National Museums of World Culture
Tel: +46 10 456 1102

References

Visible links
1. https://www.varldskulturmuseerna.se/besok/

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Du har skrivit till myndigheten Statens museer för världskultur som inte är en kommun. Vill du ändå begära ut dessa handlingar?

Vänliga hälsningar,

Jenny Gasbarro Ringarp
Handläggare / Registrator
Statens museer för världskultur
Post box 5303, 402 27 Göteborg
http://www.varldskulturmuseerna.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2065 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2065 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Statens museer för världskultur,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2065 e-postadress]

Är [Statens museer för världskultur e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens museer för världskultur? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Registrator,

Ja tack, jag skulle vilja begära ut Statens museer för världskulturs arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Sara Kleppe

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Din epost har kommit in till Världskulturmuseerna, där Etnografiska
museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet ingår.
Vi hanterar och besvarar ditt meddelande så snart vi kan. Denna adress
bevakas under helgfria vardagar.

För frågor gällande besök, kontakta museernas receptioner:
Etnografiska museet: tel 010-456 12 99
Medelhavsmuseet: tel 010-456 12 98
Östasiatiska museet: tel 010-456 12 97​
Världskulturmuseet: tel 010-456 11 79

För mer information om utställningar och program på museerna, se våra
hemsidor: 
[1]Besök - Världskulturmuseerna (varldskulturmuseerna.se)

  

Vänliga hälsningar och varmt välkommen till Världskulturmuseerna,

Registrator
Statens museer för världskultur
tel: 010-456 1102

Hello,

The National Museums of World Culture have received your email and will
get back to you shortly. If you have questions about Museum opening hours
or need to contact the museum receptions, please see above.

The National Museums of World Culture operates Världskulturmuseet in
Gothenburg and Etnografiska museet, Östasiatiska museet and
Medelhavsmuseet in Stockholm.
Best regards,

The Registrar's Office

The National Museums of World Culture
Tel: +46 10 456 1102

References

Visible links
1. https://www.varldskulturmuseerna.se/besok/

Kristofer Cavallin-Aijmer, Statens museer för världskultur

2 Bilagor

Hej,

 

Här kommer arkivbeskrivning från Statens museer för världskultur.

 

Med vänlig hälsning,

Kristofer

 

Kristofer Cavallin-Aijmer

Arkivarie

 

Världskulturmuseerna

Box 5306

402 27 Göteborg

010-4561230

[1][e-postadress]

[2]www.varldskulturmuseerna.se

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.varldskulturmuseerna.se/