Lönelista för Huset på Höjden
Svar från Järfälla kommun till Maja den .

Lyckades delvis.

[1]Jarfalla Konfidentiellt Ämne OBS ÖPPNA EJ PÅ MOBIL/SÄKERTMEDDELANDE/Lönelista [2]Öppna meddelandet Du har fått ett konfidentiellt meddelande...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?