Till Järfälla kommun,

Hej!

Jag skulle vilja ha en lönelista för verksamheten Huset på Höjden i Järfälla Kommun.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Maja

Servicecenter, Järfälla kommun

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2023SC125699

Ärendebeskrivning: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista för
Huset på Höjden Till Järfälla kommun, Hej! Jag skulle vilja ha en
lönelista för verksamheten Huset på Höjden i Järfälla Kommun. Om
utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig hälsning, Maja
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #2047 e-postadress] Är
[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2023SC125699] i ämnesraden. 
Ärenden som skickas in via e-tjänstplattformen tilldelas även ett
plattformsspecifikt ärendenummer, vilket om relevant är följande:

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Järfälla kommun

[1]Jarfalla
Konfidentiellt

Ämne
OBS ÖPPNA EJ PÅ MOBIL/SÄKERTMEDDELANDE/Lönelista

[2]Öppna meddelandet

Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och
svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering.
Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst
10 dagar.

References

Visible links
2. https://securemail.jarfalla.se/message.c...