Begäran om ordlista som öppen data
Svar från Åklagarmyndigheten till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej Kommunikationschef Karin Rosander ansvarar för ordlistan. Listan består av 47 sidor. Vi tar betalt enligt avgiftsförordningen 9 sidor gratis Där...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?