Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

  

Omkring 175 förfrågningar funna

Hej, jag bifogar svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista som csv-filer. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. _____...
Begäran om FKFS 2017:01
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej!   Du har i ett meddelande som togs emot den 20 februari 2024 begärt ut handlingen FKFS 2017:01 om den finns hos Försäkringskassan.   Vid...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Begäran ordlistan som öppen data
Svar från Konkurrensverket till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej, jag översänder önskat ordlista som en csv-fil. Det finns tyvärr inte unika id eller URL för varje post i ordlistan. ____________________________...
Avtal mellan kommunen och TietoEvry
Svar från Vellinge kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej! Bifogar nuvarande avtal med TietoEvry. Underbilagorna är belagda med sekretess men bifogat avtal innehåller en del skrivelser på temat. mvh Tho...
  Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Contract and costs agreed by SVT
Svar från Eskilstuna kommun till Malcolm George Mclane den .

Framgångsrik.

Hej, Det finns inget avtal med SVT utan det är Live Nation som ansvarar för rättigheterna och det är Live Nation som vi som värdstad har tecknat avtal...
Öppna data om badplatser
Svar från Tierps kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej   Här är koordinater till våra naturbad.   Mer info finns på vår hemsida om de olika baden. Har tyvärr det inte som maskinläsningsbara  d...
Hej! Härnösands kommun har tagit emot inbjudan. Med vänlig hälsning Härnösands kommun www.harnosand.se -----Ursprungligt meddelande--- Från: Uppe...
Lista på felanmälningar
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Framgångsrik.

Tack! -----Ursprungligt meddelande----- Från: david andersson <[Registrators #2122 e-postadress]> Skickat: den 2 februari 2024 09:03 Till: Anna Björk...
Hej! Här bifogar jag en revisionsrapport från 2021 om kommunens arkivhantering , utförd av den externa revisionsbyrån KPMG. Kalle Wadin Wesslén Arkiv...
Hej! Bifogar den information vi hittat enligt din begäran. Med vänlig hälsning Registrator REGION VÄSTERNORRLAND Område Stöd och samordning R...
Hej Jag har mottagit din förfrågan och skickat den vidare till vår ansvarige Malin Antolin Persson.  ______________________________ Med vänlig häls...
Hej, Det enda jag hittar i de arkiverade diarierna rör ett dokument om länsstrategi för våld i nära relationer. Bifogar träfflista. Något som knyter an...
Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5
Svar från Bromma stadsdelsförvaltning till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej David Anledningen till den högre kostnaden för stadsdelsförvaltningen under åren mellan 2015-2016 och sedan succesiv nedgång fram till 2023 beror...
Hej,   Se priser nedan:     Med vänlig hälsning | Vårradahkkh   Helena Svenonius Ekonomiassistent Stab - Ekonomi   VINDELNS KOMMUN...
Upphandlingsunderlag Ref 2.5-2022-05134
Svar från Vetenskapsrådet till Joakim den .

Framgångsrik.

Hej, I nedanstående länk finner du de handlingar du begärt ut. https://vr.box.com/s/mx82opgu9fyf8pird7rwe58r1jq4pcg5 Notera att länken förfaller om...
Hyra stora ängby 1:1
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej,   Bifogar stadsinternt hyresavtal med information som du söker. Avtalet har löpt från 2013-12-31 med 36 mån förlängning. Observera att detta...
Lönelista för samtliga anställda på Vetenskapsrådet
Svar från Vetenskapsrådet till Tomas den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat finner du handlingen du begärt. Vänliga hälsningar, Leon Ortler Registrator Enheten för juridik, arkiv och registratur Vetenskapsrådet...
Alla dokument och handlingar rörande RAR 2002:2
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej,   jag har nu hittat alla handlingar som rör RAR 2002:2 och de olika ändringar som skett av detta allmänna råd.   Vad avser FKAR 2018:1 så...
Handlingar om föräldraalienation
Svar från Socialstyrelsen till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej Socialstyrelsen har inte/har inte haft några uppdrag som handlar om föräldraalienation. Socialstyrelsen har därför inte publierat några utredninga...
Kommunstyrelsens protokoll mm från 2023-12-28
Svar från Lekebergs kommun till Gunnar Hörngren den .

Framgångsrik.

Hej, Ursäktar att det dröjt! Översänder begärda handlingar. Vänliga hälsningar Suzan Mehanna Utredningssekreterare Administrativa avdelningen [e-...
Intern revision och riskanalys
Svar från Försäkringskassan till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg o...
Hyreskontrakt Bromma stadsdelsförvaltning
Svar från Fastighetskontoret till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej David,   Tack för frågan gällande hyreskontrakt enligt nedan. Bifogar gällande kontrakt.     Till Fastighetskontoret,   Jag önskar t...
Hej! Översänder handlingar i enlighet med förfrågan nedan!     Med vänliga hälsningar     Ulf Andersson Trafik- och Fritidschef Samhä...