Till Västra Götalandsregionen, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut da...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?