Förfrågan om instruktion
Request sent to Authority For Digital Management by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Myndigheten för digital förvaltning, Jag önskar begära ut eller få en länk till instruktionen eller liknande som ligger bakom följande: https:/...
Hej,   Digg har inte idag den data som du har begärt i det begärda formatet. Digg har undersökt förutsättningarna för att konvertera data till det...
Lönelista med samtliga anställda på DIGG
Response by Authority For Digital Management to Martin Nilsson on .

Handled by postal mail.

Hej, Vi behöver din adress för att kunna skicka handlingarna till dig. Med vänlig hälsning Registrator Digg – Myndigheten för digital förvaltning Ag...
Vänligen se bifogade bilagor, 7, 8 och 9.     Med vänlig hälsning | Kind regards,   Registrator | Enheten för kundservice Registrar | Custo...
Hej,   Digg har som myndighet bland annat ett uppdrag om att främja innovation genom att se till att öppna data, det vill säga information och ha...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?