Government Offices

A public authority

3 requests
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Request sent to Government Offices by Jan Ainali on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Regeringen kan enligt Miljöbalken bestämma att olika föreskrifter får meddelas av en myndighet. Jag undrar för vilka paragraf...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?