Öppna data om statens utgiftsområden

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Government Offices

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Government Offices should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Enligt länkarna i nedan finns det fastställda utgiftsområden, men jag hittar inte dessa som öppna data.

Enligt lagen om öppna data önskar jag därför begära ut dem som öppna data. Ni har fyra veckor på er att behandla ärendet. Kolla vägledningarna från DIGG om ni är osäkra på vilket format eller licens som är lämpligt.

Dela också gärna datamängden på dataportal.se så alla lätt hittar den.

Bakgrund:
https://www.regeringen.se/contentassets/...
https://www.regeringen.se/sveriges-reger...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag väntar fortfarande på svar.
I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och... finns utgiftsområden där med i klartext.

Jag önskar alla statens fasta begrepp som en sammanhängande öppen data så jag kan begripa mig bättre på de begrepp som förekommer i era dokument.

Kan jag få det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Bakgrund:
Om vi ska kunna maskinläsa statens textmassor måste dessa börja delas i någon strukturerad form så att maskiner begriper sig på dem. Tex budgeten som i fallet ovan. Jag vill kunna maskinläsa och jämföra med andra länders budgetar. Därför behövs bra data från er och Riksdagen. I dagsläget får vi ut pdf och html vilket inte möjliggör maskinläsning på den nivån jag skulle vilja.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym